42 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

42 KRAJOWA KONFERENCJA BADAŃ NIENISZCZĄCYCH

42 Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

„Racjonalna diagnostyka obiektów technicznych podstawą remontów, modernizacji, gwarancji i procedur ubezpieczeniowych”

odbędzie się w dniach 15 – 17 października 2013r.

 

Organizatorzy konferencji


Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP - Oddział w Szczecinie
przy współudziale:
- Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP -
Zarząd Główny w Warszawie
- Koli Sp. z o.o., Banino k/Gdańska
- PUH „TEST”, Gorzów Wlkp.

Zakres tematyczno-programowy konferencji

- problematyka badań nieniszczących w przemyśle – produkcja i eksploatacja (energetyka, lotnictwo, górnictwo, hutnictwo, budownictwo, przemysł chemiczny i petrochemiczny, stoczniowy i morski, maszynowy, motoryzacyjny, itp.);
- badania nieniszczące w pracach naukowych i projektowaniu obiektów i wyrobów;
- badania nieniszczące w ochronie środowiska;
- diagnostyka i ocena stanu technicznego konstrukcji i obiektów przemysłowych;
- znaczenie diagnostyki dla ryzyka awarii oraz procedur ubezpieczeniowych;
- badania nieniszczące w innych, nieprzemysłowych obszarach (architektura, obiekty zabytkowe, dzieła sztuki, medycyna, itp.);
- aparatura, urządzenia, oprzyrządowanie i materiały do badań NDT;
- metodyka i normalizacja badań nieniszczących;
- szkolenie i certyfikacja personelu oraz akredytacja laboratoriów badawczych.

 

Źródło : http://www.kkbn.pl/