50. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

50. Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących to prestiżowe wydarzenie naukowe organizowane w Polsce, skupiające się na tematyce badań nieniszczących. Konferencja gromadzi specjalistów, naukowców, inżynierów oraz przedstawicieli przemysłu.

 

50. JUBILEUSZOWA

Krajowa Konferencja Badań Nieniszczących

17-19 października 2023

Główny Organizator

Polskie Towarzystwo Badań Nieniszczących i Diagnostyki Technicznej SIMP Oddział w Szczecinie

informacje na www.kkbn.pl

miejsce Konferencji Kołobrzeg, Hotel Aquarius

Po raz 50.  KONFERENCJA będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń, zapoznania się z nowościami technicznymi,

technologicznymi i organizacyjnymi w dziedzinie badań nieniszczących i diagnostyki technicznej.

Zapraszamy

●  na największą i najliczniej odwiedzaną konferencję z zakresu badań NDT, diagnostyki i kontroli
       technicznej w Kraju i jedną z większych w Europie

●  na wystawę z udziałem około 30 wystawców sprzętu i wyposażenia do badań, reprezentujących
      producentów krajowych i światowych

●  warsztaty praktycznego podejścia do badań

●  do wysłuchania około 40 wystąpień znanych i uznanych Autorytetów z zakresu tematyki konferencji

TEMATYKA KONFERENCJI

●  Badania nieniszczące w przemyśle, budownictwie, transporcie, energetyce

●  Metody, urządzenia, wyposażenie i oprogramowanie wykorzystywane w badaniach nieniszczących

●  Diagnostyka techniczna urządzeń i konstrukcji

●  Szkolenie personelu i certyfikacja w zakresie badań nieniszczących,

●  Nowe przepisy i normy dotyczące badań nieniszczących

●  Akredytacja laboratoriów badań nieniszczących

Pobierz załącznik:

Dodatkowe informacje