Air Liquide uruchamia nową aplikację “Encyklopedia Gazów”

Air Liquide uruchamia nową aplikację “Encyklopedia Gazów”

Aplikacja ta pozwala użytkownikom na szybki dostęp do informacji o fizycznych i chemicznych właściwościach 64 cząsteczek gazów (tlen, azot, wodór, itp.) w stanie skupienia stałym, ciekłym i gazowym. Encyklopedia prezentuje również zgodność materiałową różnych gazów i opisuje ich główne zastosowania przemysłowe. Prezentowane dane są opracowane przez ekspertów Air Liquide.


Encyklopedia stanowi kluczowe źródło dla społeczności naukowej, badaczy, studentów i nauczycieli; jest ona przeznaczona również dla klientów Air Liquide i ogółu społeczeństwa.

Encyklopedia Gazów na iPada oferuje wiele funkcji: narzędzie do porównania gazów dla zastosowań laboratoryjnych, filtry wyszukiwania, przeliczniki oraz trójwymiarową grafikę cząsteczek. Aplikacja jest dostępna w języku angielskim i francuskim; natomiast aplikacja na Androida będzie dostępna w czerwcu tego roku.

Internetowa wersja Encyklopedii (encyclopedia.airliquide.com) jest już hitem wśród użytkowników: zanotowano 1,4 mln odwiedzin w 2012 roku.

"Zdolność do dostosowania się do nowych mobilnych zastosowań, zaprezentowanie naszej wiedzy naukowej i technicznej, udział w wymianie informacji między naukowcami, nauczycielami i naszymi klientami, dotarcie do szerokiego grona odbiorców - są to wyzwania, które udaje się nam z sukcesem realizować" wyjaśnia Olivier Delabroy, Wiceprezes ds. Badań i Rozwoju Grupy Air Liquide. "Są to też powody, które zdecydowały o bezpłatnym dostępie do tego narzędzia."

Źródło : www.poland.airliquide.com