Biuletyn Instytutu Spawalnictwa Biuletyn Instytutu Spawalnictwa

Biuletyn Instytutu Spawalnictwa – spawalnicza baza wiedzy

„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” jest czasopismem z wieloletnimi tradycjami, wydawanym od 1957 r. w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach – instytucji dysponującej największym w Polsce potencjałem naukowym, badawczym i technologicznym w dziedzinie spawalnictwa.

W czasopiśmie publikowane są artykuły o charakterze naukowo-badawczym, opracowane zarówno przez pracowników Instytutu Spawalnictwa, jak i autorów wywodzących się z uczelni technicznych oraz związanych z przemysłem.

Oprócz artykułów naukowych publikowane są także:

  • informacje o nowościach w urządzeniach, materiałach i technologiach spawalniczych,
  • wykazy dokumentów Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa,
  • nowości pojawiające się w polskich i europejskich normach,
  • informacje o wydarzeniach branżowych: konferencjach, seminariach i sympozjach spawalniczych.

Stałą pozycją jest również zbiór informacji o zasadach kształcenia personelu spawalniczego stosowanych w świecie i zatwierdzonych przez międzynarodowe organizacje spawalnicze.

W 2013 roku Instytut Spawalnictwa rozszerzył swoją ofertę wydawniczą, wprowadzając nową formę Biuletynu Instytutu Spawalnictwa. Tradycyjna, drukowana wersja Biuletynu (BIS) została wzbogacona o wydanie elektroniczne (eBIS). Wersja ta zawiera wyłącznie publikacje o charakterze naukowo-badawczym przetłumaczone na język angielski. Dzięki temu możliwe stało się dotarcie do szerszego kręgu odbiorców, szczególnie poza granicami kraju. Pomóc ma w tym indeksowanie „Biuletynu” w bibliograficznych bazach danych (BazTech, Index Copernicus, Pol-Index), a także wdrożone w 2015 roku oznaczanie publikacji cyfrowym identyfikatorem DOI. Jest to międzynarodowy standard identyfikacji publikacji cyfrowych, ułatwiający dostęp i jednoznaczną, trwałą identyfikację w opisach bibliograficznych i bazach danych.

Wydanie anglojęzyczne Biuletynu ukazuje się regularnie, równolegle z polskojęzyczną wersją drukowaną. Dotychczas na stronie bulletin.is.gliwice.pl opublikowano 19 numerów zawierających ponad 120 artykułów. Dostęp do nich jest nieograniczony – wersja anglojęzyczna w całości wpisuje się w nurt Open Access. Artykuły w języku polskim są również gromadzone w elektronicznym archiwum (www.bis.is.gliwice.pl), ale dostęp do nich jest ograniczony (pełny wgląd dla prenumeratorów czasopisma po uprzednim uzyskaniu hasła dostępu, które nadaje redakcja czasopisma).

„Biuletyn Instytutu Spawalnictwa” jest ceniony przez pracowników naukowych i studentów polskich uczelni technicznych. Drugi, liczny krąg czytelników stanowią inżynierowie spawalnicy pracujący w krajowych przedsiębiorstwach produkujących konstrukcje i wyroby spawane. Grono prenumeratorów czasopisma stale się poszerza, a prenumerata prowadzona jest zarówno przez Instytut Spawalnictwa, jak i za pośrednictwem firm kolporterskich. Koszt prenumeraty na 2016 rok wynosi 198 zł +5% VAT. Istnieje również możliwość zamawiania pojedynczych numerów czasopisma.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach czasopisma: