PESA PESA

Budowa pojazdów szynowych – stal i nie tylko - 07 – 09. 10.2015r

VI s e m i n a r i u m

poświęconego problematyce
spajania w pojazdach szynowych i częściach pojazdów szynowych,

pod hasłem

„ Budowa pojazdów szynowych – stal i nie tylko”

w dniach
07 – 09. 10.2015r.
w Ośrodku Konferencyjnym >Rubbens Hotel< w Łysomicach k/Torunia.

Seminarium jest przeznaczone dla pracowników nadzoru spawalniczego,
specjalistów ds. klejenia, szefów produkcji, technologów
i pracowników działu zarządzania jakością.