Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki

Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki

Czytelnikom portalu spawalnicy.pl polecamy monografię pt. „Charakterystyki nowej generacji materiałów dla energetyki” napisaną pod redakcją prof. dr hab. inż. Adama Hernasa w zespole autorskim: Adam Hernas, Janusz Dobrzański, Jerzy Pasternak i Stanisław Fudali, wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2015 rok. Zespół autorski należy do czołowej grupy specjalistów z zakresu materiałów dla energetyki, o bogatym dorobku o charakterze technologicznym i poznawczym, nakierowanym na jego praktyczną przydatność.

Zasadnicza treść pracy jest poprzedzona dość obszernym wprowadzeniem, w którym przedstawiono uwarunkowania rozwoju krajowej energetyki oraz podstawy doboru materiałów i oceny ich przydatności do zastosowania w nowej generacji bloków na nadkrytyczne parametry pary. Rozwój krajowej energetyki jest oparty na spalaniu węgla, co jest warunkowane wieloma czynnikami i wymaganiami, które można analizować w czterech grupach problemowych: prawnej, techniczno-ekonomicznej, bezpieczeństwa energetycznego oraz materiałowej. Dla spełnienia tych wymogów, w tym szczególnie zaostrzanych kryteriów dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń, rozwój krajowej energetyki zmierza w kierunku modernizacji w dużej mierze zdekapitalizowanych elektrowni oraz budowy nowoczesnych bloków na ultranadkrytyczne (USC) parametry pary 600/620°C/28 MPa i sprawność ok. 46%. W niedalekiej przyszłości będą budowane bloki na parametry ultra supernadkrytyczne (AUSC) o temperaturze pary około 700°C i ciśnieniu ponad 30 MPa zapewniających sprawność około 50% netto.

Rozwój technologii energetycznych uzależniony jest w głównej mierze od postępu w zakresie inżynierii materiałowej i dostępności materiałów i asortymentu rur spełniających coraz wyższe wymagania właściwości użytkowych. Coraz wyższe parametry pary w budowanych i projektowanych blokach energetycznych wymuszają konieczność stosowania nowoczesnych materiałów na część ciśnieniową kotła.

Zakres tematyczny monografii o objętości 453 stron obejmuje 12 gatunków materiałów dla energetyki opracowanych w formie kart materiałowych. Są to:

stale niskostopowe o osnowie ferrytycznej T/P23 oraz T/P24,
stale wysokostopowe o strukturze martenzytycznej T/P91, T/P92 i VM12 SHC,
stale o osnowie austenitycznej TP347 HFG, Super 304H, HR3C oraz Sanicro 25,
stopy niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod oraz Inconel 740H.

Przydatność i dobór materiałów na elementy rurowe pracujące w warunkach pełzania, do których zalicza się głównie wężownice przegrzewaczy pary, komory i rurociągi pary wyznaczają cztery podstawowe grupy cech i właściwości:

właściwości wytrzymałościowe w temperaturze pokojowej i podwyższonej, w tym głównie czasowa wytrzymałość na pełzanie,
właściwości fizykochemiczne, w tym głównie odporność na utlenianie w parze wodnej oraz w warunkach korozji wysokotemperaturowej,
właściwości technologiczne, w tym głównie spawalność i podatność do gięcia,
stabilność struktury i własności oraz odpowiednia ciągliwość materiału i mała podatność do pękania

W pracy scharakteryzowano zagadnienia wchodzące w zakres tych grup cech i właściwości stali i stopów nowej generacji.

Praca ma przejrzysty układ składający się z wprowadzenia oraz 12 rozdziałów w formie odrębnych kart materiałowych poszczególnych materiałów. Układ treści jest taki sam we wszystkich kartach, w których przedstawiono informacje charakteryzujące materiał i rury z nich wykonane z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów prawnych, składu chemicznego, warunków dostawy rur, struktury właściwości mechanicznych w temperaturze pokojowej i podwyższonej oraz odporności korozyjnej. Stosunkowo dużo miejsca poświęcono zagadnieniom technologicznym spawania i gięcia, w tym szczególnie procedurze kwalifikacji technologii spawania wzbogaconej wynikami badań własnych Autorów odnoszących się do złączy jednorodnych oraz różnoimiennych.

Materiałem źródłowym były przedmiotowe normy, specyfikacje firmowe i karty materiałowe oraz publikacje krajowe i zagraniczne. Zawarte informacje mają charakter zarówno praktyczny, technologiczny, jak i poznawczy. Część problematyki dotycząca wyników badań spawalności oraz struktury i własności stali austenitycznej Sanicro 25, stopów niklu HR6W, Alloy 617 i DMV 617mod oraz Inconel 740H ma charakter pionierski w kraju.

Prezentowana monografia jest kierowana do szerokiego grona specjalistów: projektantów, konstruktorów oraz technologów głównie spawalników zajmujących się zastosowaniem nowych materiałów żarowytrzymałych w urządzeniach ciśnieniowych obiektów energetycznych. Może być pomocna kadrze inżynierskiej energetyki cieplnej i zawodowej, a także pracownikom jednostek naukowo-badawczych oraz doktorantom i studentom zainteresowanych tą problematyką.

Zainteresowanym nabyciem tej monografii podajemy kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..