dualTorch – szybkość w służbie poprawy wydajności produkcji

dualTorch – szybkość w służbie poprawy wydajności produkcji


Jeżeli w swoim procesie produkcyjnym wycinasz długie, niekoniecznie symetryczne odcinki mamy dla Ciebie rozwiązanie, które przyspieszy i usprawni ten proces.
Stosowane do tej pory napędy linkowe umożliwiały jedynie równoległe wycenianie prostych, symetrycznych względem siebie odcinków. Stworzony i zaimplementowany przez firmę Eckert system dualTorch polega na synchronicznej pracy dwóch palników przy wycinaniu elementów o długich i niekoniecznie symetrycznych względem siebie odcinkach. Odcinki te nie muszą być liniami prostymi. Mogą mieć nierównomierne kształty, zaokrąglenia, wypustki itp. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane przez polskiego producenta. Każdy suport, na którym umieszczony jest palnik jest wyposażony w osobny napęd. Palniki mogą więc pracować niezależnie w osi Y. Korzyści zastosowania technologii dualTorch najłatwiej zobrazować na przykładzie wycięcia elementu o kształcie trapezu.


Wycięcie tego elementu za pomocą jednego palnika sprawia, że jego ścieżka cięcia wynosi 5,5 m. Zastosowanie systemu dualTorch skraca ścieżkę cięcia do 3,5 m, dzięki temu, że równoległe odcinki są cięte za pomocą dwóch palników.
Zaleta:
- automatyczne ustawienie palników na zadany rozstaw (każdy oddzielnie),
- oba palniki poruszają się niezależnie w osi Y,
- automatyczna możliwość zmiany rozstawu w trakcie programu,
- automatyczne przełączanie palników w trakcie programu,
- automatyczne włączanie i wyłączanie palników używanych w trakcie programu.

Joanna Zawadzka
specjalista ds. marketingu

ECKERT AS Spółka z o.o.
ul. Pawicka 4c
59-220 Legnica
tel. +48 76 856 09 31
fax + 48 76 852 20 78
www.eckert.com.pl