Internetowy system doradczy Internetowy system doradczy

i-EkoSpawanie - internetowy system doradczy

System i-EkoSpawanie jest innowacyjnym w kraju narzędziem wspomagającym podejmowanie decyzji w aspekcie bezpieczeństwa pracy w procesach produkcyjnych oraz wspomagającym obliczenia wielkości emisji do środowiska pracy w przypadku spawania i procesów pokrewnych.

System doradczy i-EkoSpawanie oparty jest o bazy danych zawierające wskaźniki emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych oraz skład chemiczny powstającego pyłu.

Internetowy system doradczy do określania wielkości emisji pyłu i gazów oraz składu chemicznego pyłu dotyczy emisji zanieczyszczeń z procesów spawania tradycyjnymi metodami MIG/MAG, TIG, MIG/MAG łukiem pulsującymi i z podwójnym pulsem, spawania elektrodami otulonymi oraz spawania/lutospawania innowacyjnymi niskoenergetycznymi metodami łukowymi CMT, ColdArc, STT, AC Pulse i ColdProcess. Przygotowano również bazy danych wskaźników emisji dla procesów zgrzewania rezystancyjnego, zgrzewania wibracyjnego tworzyw, dla procesów lutowania oraz dla procesów cięcia termicznego gazowego i plazmowego. System umożliwia obliczanie wielkości emisji dla całej produkcji spawalniczej w danym zakładzie po uwzględnieniu czasu trwania procesu technologicznego lub zadeklarowaniu ilości zużytego spoiwa.

System i- EkoSpawanie może zostać wykorzystany we wszystkich przedsiębiorstwach stosujących w produkcji procesy spawalnicze. Grupę docelową dla systemu doradczego stanowią także instytucje obliczające opłaty środowiskowe zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska oraz inspekcje pracy. Dodatkowo polecany jest do wykorzystania w biurach projektów lub w firmach zajmujących się projektowaniem lub doborem instalacji wentylacyjnych dla procesów spawalniczych.

System i-EkoSpawanie jest udostępniony na Informatycznej Platformie Spawalniczej IPS. Dostęp do systemu możliwy jest po otrzymaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

 dr inż. Jolanta Matusiak - Kierownik Zakładu Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska
tel. (32) 33 58 267
mgr inż. Joanna Wyciślik - Zakład Technologii Zgrzewania i Inżynierii Środowiska
tel. (32) 33 58 382
mgr inż. Adam Pilarczyk - Kierownik Działu Informatyki
tel. (32) 33 58 209

Pobierz załącznik: