Spawanie i jakość Spawanie i jakość

I Krajowa Konferencja pn. „Spawanie i Jakość"

Miejsce: Hotel Beskidzki Raj, Stryszawa 667, 34-205 Stryszawa, Zawoja/Przysłop

Termin: 06-08.06.2018r.

 

HISTORIA NASZYCH SPOTKAŃ…

I Krajowa Konferencja „Spawanie i Jakość” to zmodyfikowana kontynuacja mającej wiele edycji konferencji sprzed kilku lat, organizowanej przez Politechnikę Śląską, Wydział Transportu, pn. „Telematyka, Logistyka i Bezpieczeństwo Transportu" (TL&TS).

 

CELE KONFERENCJI
Cele pozostają niezmienne, tj. integracja ogólnopolskiego środowiska akademickiego, przemysłu oraz ośrodków naukowych zajmujących się szeroko pojętą tematyką z zakresu spawalnictwa.

Pragniemy, aby nasza Konferencja stworzyła możliwość wymiany doświadczeń, wiedzy, umiejętności oraz zaprezentowania dotychczasowego dorobku naukowego. Jesteśmy pewni, że Państwa obecność uczyni organizowane Konferencję bardziej interesującą i pełniejszą. Równoległym celem Konferencji jest poszerzenie zakresu współpracy przemysłu z nauką.

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

Konferencja trwać będzie trzy dni, podczas których będą prowadzone sesje referatowe. Każdą z sesji pragniemy zakończyć otwartą dyskusją na tematy interesujące zgromadzonych Gości. Dodatkowo, każdy z uczestników będzie miał możliwość uczestnictwa w ciekawych warsztatach, sesji plakatowej, jak i zaprezentować swoje produkty, bądź usługi na stoisku wystawowym.

Sesja I
Innowacyjne procesy spawalnicze
Procesy takie jak spawanie są powszechnie stosowane do produkcji wielu wyrobów. W niektórych przedsiębiorstwach stanowią one podstawowy proces wytwarzania. Wyroby mogą obejmować zakres od prostych do kompleksowych. Dlatego dobranie odpowiednich nowoczesnych metod spawania jest rzeczą niezmiernie ważną z punktu widzenia jakości wykonanych złączy.

 

Sesja II
Jakość w spawalnictwie
Specyfikacja wymagań dotyczących jakości dla procesów spawania jest ważna, ponieważ jakość tych procesów nie może być łatwo weryfikowana. Dlatego też są one traktowane jako procesy specjalne.
W związku z tym realizacja takiego procesu narzuca szczególne wymagania na każdym jego etapie.

 

Sesja III
Badania niszczące i nieniszczące w spawalnictwie
O zastosowaniu danego materiału do wykonania konstrukcji spawanej decydują jego własności. Do stwierdzenia zgodności wymaganych własności materiału z wymaganiami odpowiednich norm, przepisów, dokumentacji konstrukcyjnej i warunków technicznych odbioru wykorzystuje się badania i próby, które stanowią grupę badań niszczących jak i nieniszczących.

 

Sesja IV
Współczesne zagadnienia ekonomii, gospodarki, zarządzania i nauk społecznych
Inwestycje inżynierskie, ekologiczne, przedsięwzięcia z dziedziny techniki wymagają przeprowadzenia analiz ekonomicznych i biznesowych, analizy ryzyka oraz szczegółowego planowania realizacji projektów. Celem konferencji jest prezentacja osiągnięć naukowych dotyczących ekonomii, zarządzania, gospodarki i biznesu. Prezentowane również będą problemy dotyczące kształcenia, zarządzania talentami oraz tematy z szeroko pojętego obszaru nauk społecznych.

 2

PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW
Zapraszamy wszystkich do składania artykułów. Zebrane referaty zostaną opublikowane jako monografia z afiliacją Politechniki Warszawskiej w dwóch wersjach: papierowej oraz elektronicznej z numerem DOI. Publikacje będą również dostępne na stronie internetowej biblioteki Politechniki Warszawskiej. Wytyczne dotyczące pisania artykułów uzyskać można u Organizatora.

 

DANE ORGANIZATORA
CONVENTUS POLSKA Firma szkoleniowo-eventowa
ul. Graniczna 29 p. 503
40-017 Katowice