Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Instytut Spawalnictwa w Gliwicach

Kolejne spotkanie specjalistów NDT w Instytucie Spawalnictwa


24 stycznia o godz. 10.00 odbędzie się seminarium pt.

„Rozwój i zastosowanie współczesnych metod badań nieniszczących w spawalnictwie”.


Podczas spotkania, oprócz prezentacji interesujących referatów, przeprowadzone zostaną pokazy nowoczesnych i zaawansowanych technik badań UT, tj. TOFD, Phased Array; szczegółowy program.


Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych: kierowników firm, spawalników, konstruktorów oraz technologów zajmujących się zagadnieniami spawalniczymi, a w szczególności do osób odpowiedzialnych za kontrolę jakości złączy spawanych.
Aby wziąć udział w seminarium należy wypełnić i przesłać (e-mailem lub faxem) załączoną kartę zgłoszenia (dokument w formacie .rtf, dokument w formacie .pdf,) do dnia 16 stycznia 2017 r.

Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium (nie wysyłamy dodatkowych potwierdzeń).

O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej,
tel. 32/33-58-395, 32/33-58-289, fax 032/331-61-05.


Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium