MIĘDZYNARODOWY MISTRZ SPAWALNIK

MIĘDZYNARODOWY MISTRZ SPAWALNIK

 


Projekt Międzynarodowy Mistrz Spawalnik, realizowany przez Ośrodek Kształcenia Kursowego i Przekwalifikowania Kadr 'Profesja' Sp. z o.o., jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu II Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących.
 
Projekt jest skierowanym do pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy dzięki udziałowi w projekcie mają możliwość skorzystania z kompleksowych szkoleń oraz zdobycia uprawnień Międzynarodowego Mistrza Spawalnika nadanych przez Wydział Certyfikacji w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach. Udział w projekcie jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe oraz wyżywienie w postaci ciepłego posiłku.


 

 
Do udziału w projekcie zapraszamy szczególnie kobiety oraz osoby po 45 roku życia.
 
Projekt obejmuje:
 
Szkolenia teoretyczne (148 godz)
 
Tematyka szkoleń, cztery moduły IWS:
 
1.Technologia i urządzenia spawalnicze - 48 godzin
 
2.Materiały i ich własności spawalnicze - 48 godzin
 
3.Projektowanie i konstruowanie konstrukcji spawanych - 16 godzin
 
4.Zagadnienia związane z produkcją i zastosowaniem wyrobów spawanych - 36 godzin
 
Szkolenia praktyczne (60 godz.)
 
Szkolenie obejmuje spawanie metodami: gazową, MAG, elektryczną metodą otuloną MIG i TIG na stanowiskach do termicznego przygotowania złączeń spawanych. Uczestnicy projektu będą pracować na najnowocześniejszym sprzęcie - kombajnie spawalniczym marki Lincoln Electric do wielofunkcyjnego spawania.
 
Szkolenia w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach (26 godz.)
 
Szkolenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne z wybranych szczegółowych zagadnień wchodzących w zakres czterech modułów IWS (wykłady, pokazy, ćwiczenia, warsztaty) Szkolenie będzie dotyczyło rozwoju wiedzy i umiejętności w zakresie: metod zgrzewania, łączenia tworzyw sztucznych, pomiaru i rejestracji danych, pokazy procesów pokrewnych (m.in. lutowanie miękkie i twarde), zajęcia w laboratorium (m.in. badania niszczące i badania nieniszczące) oraz zasady BHP w pracach spawalniczych.
 
Egzamin Końcowy przeprowadzany przez Wydział Certyfikacji w Instytucie Spawalnictwa (4 godz.)
 
Po pozytywnym zdaniu egzaminu Instytut Spawalnictwa w Gliwicach (jako jedyna uprawniona do tego jednostka w Polsce) nadaje uprawnienia Międzynarodowego Mistrza Spawalnika w imieniu Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa.
 
Zajęcia będą odbywać się w tzw. systemie wahadłowym- tydzień szkoleń, tydzień w pracy. Pełny kurs dla uczestnika obejmuje około trzy i pół miesiąca. W czasie zajęć uczestnikom zostanie zapewnione wyżywienie (ciepły posiłek), w czasie zajęć praktycznych oraz zajęć w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach również bezpłatny nocleg.