Monitorowanie procesów spawania

Monitorowanie procesów spawania

SOMAR S.A. oferuje zupełnie nowe podejście do zarządzania procesami spawania łukiem elektrycznym, metodami takimi jak MMA, MIG/MAG, SAW, TIG.

Jeżeli procesy spawania stanowią istotny zakres Państwa działalności, to stosując nasz system monitorowania procesów spawania Państwa firma uzyska nowe korzyści, bezpośrednio przyczyniające się do większych sukcesów.

Nasze rozwiązania gwarantują:

- obniżenie kosztów produkcji,

- zwiększenie produktywności urządzeń oraz pracowników,

- podniesienie jakości wyrobów,

- szybką reakcję na błędy w procesie oraz usterki w urządzeniach,

- automatyczne sprawdzanie zgodności z procedurami,

- zmniejszenie ilości reklamacji,

- poprawienie wizerunku Państwa firmy w oczach klientów.

System opiera się na zastosowaniu rejestratora parametrów spawania wraz z oprogramowaniem na PC do przetwarzania zebranych danych (z jednego lub wielu urządzeń).

Rejestrator podłączony do urządzenia spawalniczego zbiera dane takie jak:

- czas spawania/ czas zmiany roboczej,

- parametry spawania: natężenie prądu, napięcie łuku elektrycznego, prędkość podawania drutu elektrodowego, objętościowy przepływ gazu osłonowego i inne…,

- informacje o spawaczu,

- instrukcje technologiczne - WPS,

- identyfikacja zleceń.

Dołączone oprogramowanie pozwala na przetwarzanie zebranych danych i przedstawienia ich w postaci tabel, wykresów lub szczegółowych raportów dostosowanych do chwilowych potrzeb. Tak przygotowane raporty znacząco wspomagają podejmowanie decyzji na poziomie:

- organizacji produkcji,

- logistyki,

- kontroli jakości,

- zarządzania zasobami,

oraz mogą zostać przygotowane specjalnie dla Państwa klientów by dać im gwarancję jakości Państwa wyrobów.

 

W ramach systemu wyróżniamy rejestratory oraz oprogramowanie.

Naszym pierwszym rejestratorem jest Rejestrator Parametrów Spawania RPS-2. RPS-2 współpracuje z dowolnym urządzeniem spawalniczym oraz komunikuje się z stanowiskiem PC za pomocą sieci Ethernet lub pamięci przenośnej USB.

Rejestratorem następnej generacji, umożliwiającym pobieranie danych bezpośrednio z urządzenia spawalniczego, oraz posiadającym wiele dodatkowych funkcji jest rejestrator RPS-3.

Oprogramowanie obsługujące rejestratory RPS-2 to RPSReader. Oprogramowanie dla rejestratorów RPS-3 to RPS-Reader 3. Oprogramowanie pozawala na tworzenie zaawansowanych raportów pracy zaspokajających potrzeby dowolnego działu firmy.

 

Źródło : www.somar.com.pl/