Podręcznik spawania - Zagadnienia ogólne Podręcznik spawania - Zagadnienia ogólne

Nowa Książka - Podręcznik Spawania - Zagadnienia ogólne

Przegląd Spawalnictwa anonsuje wydawanie cyklu podręczników przeznaczonych do kształcenia spawaczy. Trzonem niniejszej serii wydawniczej jest PODRĘCZNIK SPAWANIA – ZAGADNIENIA OGÓLNE, obejmujący tematykę wspólną dla wszystkich metod spawania, dopełniony co najmniej 10 podręcznikami poświęconymi poszczególnym metodom spawania różnych materiałów, które będą ukazywać się w miarę ich opracowywania.

W szesnastu rozdziałach PODRĘCZNIKA SPAWANIA – ZAGADNIENIA OGÓLNE scharakteryzowano następujące tematy: przegląd podstawowych procesów spawania, zasady budowy i działania urządzeń spawalniczych, złącza spawane, ich właściwości i oznaczanie na rysunkach (wg EN 2553:2013), naprężenia i odkształcenia, pękanie połączeń i zapobieganie im, niezgodności spawalnicze i ich badanie, BHP, szkolenie i egzaminowanie spawaczy (wg PN-EN ISO 9606-1:2013), a także przykładowe pytania egzaminacyjne z odpowiedziami.

Obecnie w opracowaniu są specjalistyczne tomy serii PODRĘCZNIK SPAWANIA, będące uzupełnieniem tomu bazowego o wiedzę dostosowaną do specyfiki kursu w zakresie metody spawania oraz głównych grup materiałowych, a mianowicie:

  • Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą TIG (styczeń 2017)
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą TIG (luty 2017)
  • Podręcznik spawania aluminium i jego stopów metodą MIG (marzec 2017)
  • Podręcznik spawania stali niestopowych metodą TIG (marzec 2017)
  • Podręcznik spawania stali niestopowych metodą MAG (kwiecień 2017)
  • Podręcznik spawania stali niestopowych metodą MMA
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MAG
  • Podręcznik spawania stali nierdzewnych metodą MMA
  • Podręcznik spawania miedzi i jej stopów metodą TIG
  • Podręcznik spawania gazowego i cięcia stali

Treść serii wydawniczej jest spójna ze zintegrowanym systemem modułowego szkolenia spawaczy, opracowanym przez Europejską Federację Spawalniczą (EWF) i zalecanym przez Międzynarodowy Instytut Spawalnictwa (IIW). Ze względu na ten walor i wysoki poziom merytoryczny serii wydawniczej została ona objęta patronatem Urzędu Dozoru Technicznego i Instytutu Spawalnictwa. Podręcznik bazowy, wraz z tomem specjalistycznym, stanowią pełny, nowoczesny, zwięźle podany kursantowi/czytelnikowi materiał dydaktyczny do każdej metody spawania.

Z cyklu podręczników, przeznaczonych przede wszystkim dla słuchaczy, wykładowców i instruktorów na kursach spawania, mogą korzystać również technolodzy i inspektorzy nadzoru spawalniczego w spawalniczych zakładach produkcyjnych.

 

Pobierz załącznik: