Nowe seminarium w Instytucie Spawalnictwa 24 października 2013

Nowe seminarium w Instytucie Spawalnictwa 24 października 2013

Informujemy uprzejmie, że 24 października 2013 r. w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka w Instytucie Spawalnictwa odbędzie się szkolenie-seminarium  : Kształtowanie bezpiecznych warunków pracy przy innowacyjnych metodach spajania różnych materiałów konstrukcyjnych.

Celem seminarium jest zapoznanie przedstawicieli przemysłu i firm usługowych z niebezpieczeństwami, jakie mogą występować podczas procesu spawania oraz z działaniami zmierzającymi do poprawy ochrony zdrowia personelu spawalniczego.

Źródło : www.spawcity.is.gliwice.pl