Metroelektronika Metroelektronika

Obróbka Cieplna w Mobilnym Piecu Elektrycznym - METROELEKTRONIKA AMP

Nowością w ofercie firmy Metroelektronika jest obróbka cieplna w mobilnym piecu elektrycznym. Jego komora grzewcza ma wymiary: 1650 x 3950 x 1200 mm (sze. x dł. x wy.) Zakres osiąganej temperatury to 900°C.

Wysokiej klasy izolacja i budowa kołpakowa zapewniają zminimalizowanie strat energii cieplnej w czasie obróbki. System grzewczy podzielony na 3 niezależne sekcje, wraz z autorskim systemem sterowania pozwala na precyzyjną kontrolę i dobry rozkład temperatur. Wszystkie te elementy mają istotny wpływ na niskie zużycie energii, co przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji pieca.

Istnieje również możliwość podłączenia dodatkowych termopar stykowych, co pozwoli na zwiększenie kontroli nad rozkładem temperatur w trakcie realizacji procesu.

Transport detali jest kosztowny, a w przypadku gdy jadą one do żarzenia w oddalonym od miejsca produkcji piecu, koszt ponoszony jest dwukrotnie. W wielu przypadkach tańszym rozwiązaniem okaże się dostarczenie pieca do miejsca składowania detali i wykonanie obróbki na miejscu. Oszczędzi to czas i zmniejszy koszta produkcji.

Piec jest przystosowany do transportu drogowego samochodem ciężarowym, co pozwala nam na dostarczenie i przeprowadzenie procesu w dowolnym wybranym przez klienta miejscu, o ile spełnione zostaną warunki zasilania i możliwość przeładunku pieca.