Pierwszy na świecie spawany most

Pierwszy na świecie spawany most

Most w Maurzycach na rzece Słudwi – pierwszy na świecie drogowy most spawany wybudowany w 1929 roku według projektu inż. Stefana Bryły przez „K. Rudzki i S-ka” w Mińsku Mazowieckim. Spawanie zastąpiło stosowane do tej pory nity łączące, zmniejszając masę z 70 ton konstrukcji nitowanej do 56 ton spawanej. Projekt ten szybko przekonał inwestorów do szerokiego stosowania technik spawalniczych w budownictwie. Dziś ma dużą wartość historyczną i inżynieryjno - techniczną, dzięki czemu uzyskał status zabytku klasy 0. Most znajdował się w ciągu drogi krajowej numer 2 (trasa europejska E30), dziś (po zmianie numeracji) w ciągu drogi krajowej numer 92. Niestety okazał się zbył mały jak na potrzeby ruchu na międzynarodowej drodze, przez co został przesunięty o kilka metrów na północ, a na jego dotychczasowym miejscu wybudowano nowy, większy most. Obecnie zabytek ten jest ogólnodostępny dla zwiedzających.