Przegląd Spawalnictwa / Welding Technology Review

Przegląd Spawalnictwa / Welding Technology Review

Odbiorcami "Przeglądu Spawalnictwa Welding Technology Review" czasopisma o przeszło dziewięćdziesięcioletniej tradycji, są wszystkie ośrodki naukowe, dydaktyczne i organizacje przemysłowe w Polsce zainteresowane problematyką spajania.
Czasopismo jest wysyłane również do ważnych ośrodków zagranicznych zainteresowanych tą tematyką. W czasopiśmie "Przegląd Spawalnictwa" są publikowane recenzowane, oryginalne artykuły dotyczące:

technik spajania, cięcia, powłok spawalniczych,
metalurgii, metaloznawstwa i modelowania procesów spawalniczych,
metod badań struktury i właściwości złączy,
charakterystyki urządzeń, sprzętu i materiałów,
automatyzacji i robotyzacji,
technik klejenia tworzyw konstrukcyjnych
i spawania tworzyw polimerowych,
szkolenia, przepisów i normalizacji,
praktyki spawalniczej i poradnictwa technologicznego,
wydarzeń, prezentacji karier spawalników i ich doświadczeń zawodowych.

Wybrane artykuły opublikowane w "Przeglądzie Spawalnictwa Welding Technology Review" są tłumaczone na język angielski i zamieszczane w czasopiśmie Welding International wydawanym przez Woodhead Publishing Ltd. w Wielkiej Brytanii na mocy porozumienia o współpracy.

Dodatkowe informacje