TÜV SÜD Polska TÜV SÜD Polska

Seminarium Jakość w spawalnictwie – doświadczenia praktyczne i zmiany

Zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium

„Jakość w spawalnictwie – doświadczenia praktyczne i zmiany”

organizowanym przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o.,

które odbędzie się w dniach

16-18 maja 2017 roku.

Miejsce: Hotel Olympic Spa&Wellness

W trakcie seminarium poruszone zostaną m.in. zagadnienia dotyczące praktycznego zastosowania norm EN 15085 i EN 1090 oraz przedstawione zostaną zmiany ujęte
w projektach do ww. norm. Celem seminarium jest wymiana doświadczeń i wiedzy pomiędzy organizatorami i uczestnikami oraz umożliwienie nawiązania kontaktów biznesowych.

Cel Seminarium

Oto niektóre zagadnienia, które poruszone zostaną podczas seminarium:

  • Kontrola jakości konstrukcji stalowych;
  • Nowości i aktualizacja norm w badaniach nieniszczących;
  • Materiały dodatkowe do spawania ;
  • Sprawdzenie procesu cięcia termicznego ;
  • Niezgodności w połączeniach spawanych w obszarze konstrukcji stalowych ;
  • Zastosowanie technik radiografii cyfrowej w badaniach radiograficznych połączeń spawanych;
  • Wytwarzanie i eksploatacja cystern wg przepisów RID.

 

Pobierz załącznik: