Trendy w rozwoju technologii zgrzewania Trendy w rozwoju technologii zgrzewania

Seminarium: Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych

Informujemy Państwa, iż w dniach 19 i 20 października 2017 r., w sali konferencyjnej im. prof. Józefa Pilarczyka w Instytucie Spawalnictwa, odbędzie się II Seminarium z cyklu Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych.

Celem spotkania jest nie tylko zaprezentowanie Słuchaczom najnowszych osiągnięć w tych dziedzinach technologii łączenia, ale również stworzenie odpowiedniego miejsca spotkań i wymiany doświadczeń dla fachowców branży zgrzewania i pokrewnych dyscyplin.

Do uczestnictwa w II Seminarium zostali zaproszeni doświadczeni i najlepsi specjaliści, gwarantujący wysoki poziom merytoryczny. Program obejmuje: zagadnienia technologii zgrzewania oraz technik pokrewnych, klejenie, problematykę kontroli jakości złączy zgrzewanych, wymagania jakościowe, wspomaganie komputerowe, obliczenia numeryczne.

Mamy nadzieję, że udział w wydarzeniu wzbogaci Państwa wiedzę, sprzyjać będzie nawiązywaniu nowych kontaktów oraz – za kolejne dwa lata – zachęci do ponownego uczestnictwa w seminariach z cyklu Trendy w rozwoju technologii zgrzewania oraz technik alternatywnych, które na stałe wpiszą się w kalendarz imprez branży.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem prosimy o wypełnienie i przesłanie do Instytutu (e-mailem, faxem lub pocztą) załączonej karty zgłoszenia do 10 października 2017 r. Przesłanie karty zgłoszenia stanowi potwierdzenie udziału w seminarium; nie wysyłamy dodatkowych potwierdzeń. O udziale w seminarium decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium.

 

Pobierz załącznik: