Spawalnictwo – SYSWELD, Weld Planner, Welding Simulation Solution

Spawalnictwo – SYSWELD, Weld Planner, Welding Simulation Solution

Symulacja procesów spawania mająca na celu określenie jakość spawów oraz naprężenia szczątkowych pozwala na:

    - sprawdzenie czy spoiwo wygląda tak dobrze jak materiał spawany
    - wybór możliwie najepszego materiału
    - wyznaczenie możliwie najlepszej mikrostruktury po zakończeniu spawania
    - ocena stanu materiału
    - kontrola naprężeń szczątkowych
    - minimalizacja naprężeń rozciągających w celu uniknięcia wyboczenia


Symulacja procesów spawania z uwzględnieniem odkształceń pozwala na:

    - zredukowanie ilości prototypów oraz napraw związanych z odkształceniami
    - stworzenie planu kolejności wykonywania spawów
    - indetyfikację kierunku oraz wielkości odkształceń
    - zachowanie odkształceń w zadanym polu toleracncji
    - minimalizację luk pomiędzy łączonymi elementami
    - minimalizację odchylenia powodowanego przez osprzęt spawalniczy
    - minimalizację liczby spawów do niezbędnej liczby
    - minimalizację użycia narzędzi mocujących

SYSWELD pozwala inżynierom pracującym w przemyśle spawałniczym znajdować optymalne parametry procesu spawania z zachowaniem związku ze strukturą materiału, zniekształceniami, naprężeniami szczątkowymi i odkształceniami plastycznymi.

 

SYSWELD bierze pod uwagę wiele czynników, takich jak:

    - Rodzaj procesu (MMAW, TIG, MIG, MAG, LBW, EBW etc.)
    - Parametry (ciepło początkowe, podgrzewanie, PWHT, zamocowanie etc.)
    - Materiały
    - Geometrię
    - Terminczne, metalurgiczne i mechaniczne właściwości materiału

 

KORZYŚCI


    - Minimalizacja zmiany wymiarów
    - Zmniejszenie kosztów produkcji i wagi struktury
    - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa produktu we wczesnym stadium wytwarzania
    - Wykazuje wszystkie, fizyczne przyczyny prowadzące do zniekształceń i naprężeń szczątkowych
    - Zapobiega uszkodzeniu części
    - Wspomaga proces wytwarzania
 

WELD PLANNER – jest najszybszym reprezentantem oprogramowania do symulacji procesów spawania. WELD PLANNER jest przeznaczony głównie do konstrukcji o niezbyt grubych ścianach. Jego zaletą jest krótki czas obliczeń. Można dzięki temu szybko sprawdzić odkształcenia konstrukcji zachodzące po procesie spawania. Taka możliwość jest szczególnie ceniona przez przemysł samochodowy oraz lotniczy gdzie reakcja na potrzeby rynku powinna być prawie natychamiastowa.

Źródło : http://www.crash.com.pl/