Wymagania przy wdrażaniu norm serii PN-EN 1090 w oparciu o obowiązujące przepisy dla konstrukcji stalowych 12 lutego 2014 r.

Wymagania przy wdrażaniu norm serii PN-EN 1090 w oparciu o obowiązujące przepisy dla konstrukcji stalowych 12 lutego 2014 r.

Normy serii PN-EN 1090 dotyczą między innymi zapewnienia jakości konstrukcji stalowych. Norma ta nakłada na producentów konstrukcji stalowych wymóg oznakowania swoich wyrobów znakiem CE. W tym celu firma powinna mieć wdrożony i certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) oraz przeprowadzoną ocenę zgodności produkowanego wyrobu z wymaganiami norm serii EN 1090.


Ośrodek Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa jest jedną z pierwszych uznanych jednostek notyfikowanych dla certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji. Podczas seminarium pracownicy Ośrodka Certyfikacji oraz nasi doświadczeni specjaliści ds. konstrukcji spawanych podzielą się z Państwem wiadomościami dotyczącymi wymagań, jakie obowiązują przy wdrażaniu norm serii PN EN 1090.

Bliższych informacji udziela Ośrodek Marketingu i Informacji Naukowej, tel. 32/33-58-(wew), wew. 395, 289, 290, tel./fax 032/331-61-05.

Źródło : http://www.is.gliwice.pl/