OZNACZENIE EGZAMINU SPAWACZA

OZNACZENIE EGZAMINU SPAWACZA

 

OZNACZENIE EGZAMINU KWALIFIKACYJNEGO SPAWACZA WEDŁUG PN-EN 287-1
I PN-EN ISO 9606-2

 

Przykład :
PN-EN 287-1
135
P
FW
3.3
S
t8.0
PB
sl
 
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

 

1. NUMER NORMY :

PN-EN 287-1 - Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 1: Stale  
PN-EN ISO 9606-2 -
Egzamin kwalifikacyjny spawaczy - Spawanie - Część 2: Aluminium i stopy aluminium

 

2. METODA SPAWANIA :

111 – SPAWANIE ŁUKOWE ELEKTRODĄ OTULONĄ
114 – SPAWANIE ŁUKOWE SAMOOSŁONOWE
121 – SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM POJEDYŃCZYM DRUTEM ELEKTRODOWYM
125 – SPAWANIE ŁUKIEM KRYTYM DRUTEM PROSZKOWYM
131 – SPAWANIE METODĄ MIG (ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW OBOJĘTNYCH)
135 – SPAWANIE METODĄ MAG (ELEKTRODĄ TOPLIWĄ W OSŁONIE GAZÓW AKTYWNYCH)
136 – SPAWANIE ŁUKOWE DRUTEM PROSZKOWYM W OSŁONIE GAZU AKTYWNEGO
141 – SPAWANIE METOGĄ TIG (ELEKTRODĄ NIETOPLIWĄ W OSŁONIE ARGONU)
15 - SPAWANIE PLAZMOWE
311 – SPAWANIE GAZOWE ACETYLENOWO-TLENOWE

3. WYRÓB :

P – BLACHA
T – RURA

4. SPOINA :

BW – CZOŁOWA
FW – PACHWINOWA

 

5. GRUPA/PODGRUPA MATERIAŁOWA wg PN CR ISO 15608

 

Grupa

Podgupa

Rodzaj stali

 

 

 

 

 

1

 

Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH ≤ 460 N/mm2 oraz
procentowym składzie chemicznym:
C ≤ 0,25%; Si ≤ 0,60%; Mn ≤ 1,70%; Mo ≤ 0,70%; S ≤ 0,045%;
P ≤ 0,045%; Cu ≤ 0,40%; Ni ≤ 0,50%; Cr ≤ 0,30
(0,40% dla odlewów); Nb ≤ 0,05%; V ≤ 0,12%; Ti ≤ 0,05%;

1.1

Stale o minimalnej granicy plastyczności ReH≤275 N/mm2

1.2

Stale o minimalnej granicy plastyczności 270 N/mm2 < ReH ≤ 360 N/mm2

1.3

Stale drobnoziarniste normalizowane o minimalnej granicy plastyczności ReH> 360 N/mm2

1.4

Stale z polepszoną odpornością na korozję atmosferyczną, których skład chemiczny może przekraczać wymagania dla pojedynczego pierwiastka składu chemicznego podanego dla grupy 1

 

 

2

 

Stale drobnoziarniste obrabiane termomechanicznie oraz staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2

2.1

Stale drobnoziarniste obrabiane termomechanicznie oraz staliwa o minimalnej granicy plastyczności 360 N/mm2 < ReH ≤ 460 N/mm2

2.2

Stale drobnoziarniste obrabiane termomechanicznie oraz staliwa o minimalnej granicy plastyczności ReH > 460 N/mm2

 

 

3

 

Stale ulepszane cieplnie i stale utwardzane wydzieleniowo z wyłączeniem stali nierdzewnych, o minimalnej granicy plastyczności ReH > 360 N/mm2

3.1

Stale ulepszane cieplnie o minimalnej granicy plastyczności 360 N/mm2 < ReH ≤ 690 N/mm2

3.2

Stale ulepszane cieplnie o minimalnej granicy plastyczności ReH > 690 N/mm2

3.3

Stale utwardzane wydzieleniowo z wyłączeniem stali nierdzewnych

 

4

 

Stale stopowe Cr-Mo-(Ni) o niskiej zawartości wanadu, o zawartości Mo ≤ 0,7% i V ≤ 0,1%

4.1

Stale o zawartości Cr ≤ 0,3% i Ni ≤ 0,7%

4.2

Stale o zawartości Cr ≤ 0,7% i Ni ≤1,5%

 

 

5

 

Stale Cr-Mo (chromowo-molibdenowe) bez wanadu, o zawartości C ≤ 0,35%

5.1

Stale o zawartości 0,75% < Cr ≤ 1,5% i Mo ≤0,7%

5.2

Stale o zawartości 1,5% < Cr ≤ 3,5% i 0,7% < Mo ≤ 1,2%

5.3

Stale o zawartości 3,5% < Cr ≤ 7,0% i 0,4% < Mo ≤0,7%

5.4

Stale o zawartości 7,0% < Cr ≤ 10,0% i 0,7% < Mo ≤ 1,2%

 

            

 

6

               

Stale wysokostopowe Cr-Mo-(Ni) z wanadem

6.1

Stale o zawartości 0,3% < Cr ≤ 0,75%; Mo ≤ 1,2% i V ≤ 0,35%

6.2

Stale o zawartości 0,75% < Cr ≤ 3,5%; 0,7% < Mo ≤ 1,2% i V ≤ 0,35%

6.3

Stale o zawartości 3,5% < Cr ≤ 7,0%; Mo ≤ 0,7% i 0,45% ≤ V ≤ 0,55%

6.4

Stale o zawartości 7,0% < Cr ≤ 12,5%; 0,7% < Mo ≤ 1,2% i V ≤ 0,35%

 

 

7

 

Ferrytyczne, martenzytyczne lub utwardzane wydzieleniowo stale nierdzewne o zwartości C ≤ 0,35% i 10,5% ≤ Cr ≤ 30,0%

7.1

Ferrytyczne stale nierdzewne

7.2

Martenzytyczne stale nierdzewne

7.3

Utwardzane wydzieleniowo stale nierdzewne

 

 

8

 

Austenityczne stale nierdzewne

8.1

Austenityczne stale nierdzewne o zawartości Cr ≤ 19,0%

8.2

Austenityczne stale nierdzewne o zawartości Cr >19,0%

8.3

Austenityczne stale nierdzewne z manganem o zawartości 0,7% < Mn ≤ 12,0%

 

 

9

 

Stopowe stale niklowe o zawartości Ni ≤ 10,0%

9.1

Stopowe stale niklowe o zawartości Ni ≤ 3,0%

9.2

Stopowe stale niklowe o zawartości 3,0% < Ni ≤ 8,0%

9.3

Stopowe stale niklowe o zawartości 8,0% < Ni ≤ 10,0%

 

10

 

Austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne (duplex)

10.1

Austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne o zawartości Cr ≤ 24,0%

10.2

Austenityczno-ferrytyczne stale nierdzewne o zawartości Cr >24,0%

 

11

 

Stale wymienione w grupie 1, z tym, że zawartość węgla 0,25% < C ≤ 0,5%

11.1

Stale wymienione w grupie 1 o zawartości węgla 0,25% < C ≤ 0,35%

11.2

Stale wymienione w grupie 1 o zawartości węgla 0,35% < C ≤ 0,5%

 

Grupa

Podgrupa

Rodzaj aluminium lub stopu aluminium

21

 

Czyste aluminium ≤ 1% zanieczyszczeń lub składników stopowych

 

 

Stopy nieobrabiane cieplnie

 

22

22.1

Stopy aluminiowo-manganowe

22.2

Stopy aluminiowo-magnezowe o zawartości Mg ≤ 1,5%

22.3

Stopy aluminiowo-magnezowe o zawartości 1,5% < Mg ≤ 3,5%

22.4

Stopy aluminiowo-magnezowe o zawartości Mg > 3,5%

 

23

 

Stopy obrabiane cieplnie

23.1

Stopy aluminiowo-magnezowo- krzemowe

23.2

Stopy aluminiowo-cynkowo- magnezowe

 

24

 

Stopy aluminiowo-krzemowe o zawartości Cu ≤ 1,0%

24.1

Stopy aluminiowo-krzemowe o zawartości Cu ≤ 1,0% i 5,0% < Si ≤ 15%

24.2

Stopy aluminiowo-magnezowo- krzemowe o zawartości Cu ≤ 1,0%; 5,0% < Si ≤ 15,0% i 0,1% < Mg ≤ 0,8%

25

 

Stopy aluminiowo – krzemowo - miedziowe o zawartości 5,0% < Si ≤ 14,0%; 1,0% < Cu ≤ 5,0% i Mg ≤ 0,8%;

26

 

Stopy aluminiowo-miedziowe o zawartości 2,0% < Cu ≤ 6,0%

 

6. MATERIAŁ DODATKOWY / SPOIWO

nm – BEZ MATERIAŁU DODATKOWEGO,
A – OTULINA KWAŚNA,
B – OTULINA ZASADOWA LUB ZASADOWA MIESZANKA PROSZKOWA,
C – OTULINA CELULOZOWA,
M – DRUT PROSZKOWY Z PROSZKIEM METALOWYM,
P – DRUT PROSZKOWY Z RUTYLOWĄ MIESZANKĄ PROSZKOWĄ, ŻUŻEL SZYBKO KRZEPNĄCY,
R – OTULINA RUTYLOWA LUB DRUT PROSZKOWY Z RUTYLOWĄ MIESZANKĄ PROSZKOWĄ, ŻUŻEL WOLNO KRZEPNĄCY,
RA – OTULINA RUTYLOWO – KWAŚNA,
RB – OTULINA RUTYLOWO – ZASADOWA,
RC – OTULINA RUTYLOWO – CELULOZOWA,
RR – OTULINA RUTYLOWA GRUBA,

 

S – LITY DRUT PRĘT,
V – DRUT PROSZKOWY Z RUTYLOWĄ LUB ZASADOWĄ MIESZANKĄ PROSZKOWĄ / FLUORKI,
W – DRUT PROSZKOWY Z ZASADOWĄ MIESZANKĄ PROSZKOWĄ, ŻUŻEL WOLNO KRZEPNĄCY / FLUORKI,
Y – DRUT PROSZKOWY Z ZASADOWĄ MIESZANKĄ PROSZKOWĄ, ŻUŻEL SZYBKO KRZEPNĄCY / FLUORKI,
Z – DRUT PROSZKOWY Z INNYMI RODZAJAMI MIESZANEK PROSZKOWYCH

7. GRUBOŚĆ MATERIAŁU ZŁĄCZA EGZAMINACYJNEGO

t X.X – GRUBOŚĆ BLACHY LUB ŚCIANKI RURY W [mm]

8. POZYCJE SPAWANIA

PA – PODOLNA
PB – NABOCZNA
PC – NAŚCIENNA
PD – OKAPOWA
PE – PUŁAPOWA
PF – PIONOWA Z DOŁU DO GÓRY
PG – PIONOWA Z GÓRY DO DOLU
H-L045 – RURA OŚ POCHYLONA SPOINA Z DOŁU DO GÓRY
J-L045 – RURA OŚ POCHYLONA SPOINA Z GÓRY W DÓŁ

9. SZCZEGÓŁY WYKONANIA ZŁĄCZA

ss – SPAWANIE JEDNOSTRONNE
bs – SPAWANIE DWUSTRONNE
nb – SPAWANIE BEZ PODKŁADKI
mb – SPAWANIE NA PODKŁADCE
sl – SPAWANIE JEDNOWARSTWOWE
ml – SPAWANIE WIELOWARSTWOWE
rw – SPAWANIE W PRAWO
lw – SPAWANIE W LEWO