ELS ELS

Pojęcie energii liniowej

Energia liniowa jest miernikiem ilości ciepła potrzebnego do wykonania spoiny.
Ilość ciepła wprowadzonego do materiału ma wpływ na wiele cech złącza, a w tym na:

  • wielkość naprężeń i odkształceń spawalniczych,
  • maksymalną szybkość chłodzenia w strefie wpływu ciepła, a więc struktury SWC (HAZ),
  • wielkość strefy wpływu ciepła,
  • objętość przetopionego materiału,
  • udarność złącza,
  • maksymalną i średnią twardość.

Ciepło wydzielone w procesie spawania powoduje nagrzanie spoiny i warstw materiału spawanego do niej przylegających a także chłodzenie tych miejsc po przejściu źródła ciepła. Ilość wprowadzanego ciepła oraz szybkość chłodzenia mają duży wpływ na własności wytrzymałościowe złącza.

Energia liniowa spawania jest podstawowym parametrem doboru warunków spawania oraz wielkością będącą bazą innych wskaźników obliczanych i stosowanych w spawalnictwie.
Wzór na obliczenie energii liniowej w spawalnictwie:

 wzór

Współczynnik sprawności cieplnej k metody spawania

 

Nr metody

Metoda

Współczynnik k

121

Spawanie drutem elektrodowym pod topnikiem

1,0

111

Spawanie łukowe elektrodą otuloną

0,8

131

Spawanie metodą MIG

0,8

135

Spawanie metodą MAG

0,8

114

Spawanie drutem proszkowym bez osłony gazowej

0,8

136

Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego

0,8

137

Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego

0,8

138

Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu aktywnego

0,8

139

Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu obojętnego

0,8

141

Spawanie metodą TIG

0,6

15

Spawanie plazmowe

0,6