PORÓWNANIE STOPÓW ALUMINIUM wg PN I EN

PORÓWNANIE STOPÓW ALUMINIUM wg PN I EN

 

Porównanie stopów aluminium wg PN i EN
 

EN 573-3

SKŁAD

PN

1199

Al 99,99

AR1

1080A

Al 99,8(A)

A00

1070A

Al 99,7

AO

1370

AI 99,7

AOE

1050A

Al 99,5

A1

1350

EAl99,5

A1E

1200

Al 99,0

A2

2014

AlCuSiMg

PA33

2017A

AlCu4MgSi(A)

PA6

2017

AlQu2,5Mg

PA24

2618A

AlCu2Mg1,5Ni

PA30

2024

AlCu4Mg1

PA7

2121

AlCu4Mg1(A)

PA23

3103

AlMn1

PA1

3004

AlMn1Mg1

PA5

3105

AlMn0,5Mg0,5

PA16

5005

AlMg1(C)

PA43

5754

AlMg3

PA11

5251

AlMg2

PA2

5019

AlMg5

PA20

5083

AlMg4,5MnO,7

PA13

6005A

AlSiMg(A)

PA62

6101A

AlMgSi(A)

PA38

6061

AlMgSiCu

PA45

6082

AlSiMgMn

PA4

7020

AlZn4,5Mg1

PA47

7075

AlZn5,5MgCu

PA9

 
 

SERIA

TYP STOPÓW

GRUPA

1000

Al.

ALUMINIUM

2000

AlCu

DURALE

3000

AlMn

ALUMANY

4000

AlSi

SILUMINY

5000

AlMg

HYDRONALIUM

6000

AlMgSi

ANTłCO RODALE

7000

AlZn

KONSTRUKTALE

8000

Różne

-