Przypawanie kołków Przypawanie kołków

Przypawanie kołków

Przypawanie kołków polega na przymocowaniu metalowych sworzni do elementu stalowego, zazwyczaj w postaci cienkiej lub grubej blachy.

Stosowane są dwie odrębne metody przypawania kołków: przypawanie łukowe (ARC) i przypawanie kondensatorowe (CD).

 Przypawanie łukowe kołków (ARC) obejmuje te same podstawowe zasady i aspekty metalurgiczne jak każda inna metoda spawania łukowego. Kołek jest ustawiany na elemencie metalowym za pomocą ręcznego narzędzia zwanego pistoletem do przypawania kołków i po zajarzeniu łuku następuje stopienie podstawy kołka i przyległego obszaru podłoża. Przed spawaniem nasuwa się na koniec kołka pierścień ceramiczny, w celu ochrony łuku i ograniczenia metalu spoiny. Następnie, kołek jest wciskany do jeziorka spawalniczego i utrzymywany na miejscu do czasu skrzepnięcia stopionego metalu i stworzenia jednorodnego połączenia. Cykl kończy się w ciągu niecałej sekundy prowadząc do powstania połączenia o pełnej wytrzymałości. Po zdjęciu rozepchniętego pierścienia ceramicznego widoczna jest gładka i kompletna powierzchnia spoiny u podstawy kołka.

Metoda łukowa jest zazwyczaj stosowana do kołków o średnicy od 6 mm i powyżej oraz przy przypawaniu do grubszych elementów lub do zastosowań konstrukcyjnych.

Przypawanie kondensatorowe (CD) obejmuje te same podstawowe zasady i aspekty metalurgiczne jak każda inna metoda spawania łukowego. Po uruchomieniu pistoletu do przypawania kondensatorowego, specjalna precyzyjna końcówka spawalnicza inicjuje kontrolowany łuk elektryczny zasilany z baterii kondensatorów spawarki, który topi koniec kołka i część podłoża. Kołek jest utrzymywany w miejscu do czasu skrzepnięcia stopionego metalu, tworząc natychmiast złącze spawane o wysokiej jakości. Ponieważ cały cykl spawania jest zakończony w ciągu kilku milisekund, połączenia te mogą być wykonywane nawet w wypadku cienkich blach bez powodowania ich odkształcenia, przepalenia lub zmiany koloru i przy małych średnicach łączników (9 mm i poniżej). Przypawanie kondensatorowe pozwala również na łączenie różnych stopów metali.

Metoda CD jest powszechnie stosowana do przypawania kołków o średnicy do 9 mm i głównie do przypawania do cienkich blach metalowych.