Spawanie MIG/MAG- standard i puls

Spawanie MIG/MAG- standard i puls

 

Spawanie MIG/MAG

 

Spawanie półautomatyczne MIG (metal inert gas) i MAG (metal active gas) to metody najczęściej stosowane w procesach spawalniczych. Wysoka wydajność spawania, poprawa środowiska pracy spawacza oraz łatwość automatyzacji to główne źródła popularności tych procesów.

W metodzie MIG/MAG łuk jarzy się pomiędzy materiałem rodzimym a drutem spawalniczym automatycznie podawanym przez podajnik drutu. Przestrzeń łukowa i spawany materiał są osłaniane gazem obojętnym (MIG) lub aktywnym (MAG), dobranym odpowiednio do rodzaju spawanego metalu. Gazem obojętnym jest argon, natomiast dla polepszenia wtopienia i zwiększenia prędkości spawania można zastosować obojętny chemicznie hel, jako jednorodny gaz, bądź jako składnik mieszanin spawalniczych. Argon jest głównym składnikiem większości gazów osłonowych do spawania metodą MAG. W związku z dużą niestabilnością łuku przy zastosowaniu samego argonu dodawany jest składnik utleniający - dwutlenek węgla, tlen lub kombinacja obu tych gazów. Dla ograniczenia wielkości i ilości odprysków oraz ze względu na niższe prędkości spawania, gorsze własności mechaniczne, powstawanie większych ilości pyłów i dymów, a także na ograniczenia w wyborze sposobu przenoszenia metalu w łuku, coraz rzadziej stosowany jest dwutlenek węgla jako gaz osłonowy do metody MAG.

 

 

Spawanie Impulsowe MIG/MAG

 W spawaniu impulsowym MIG/MAG przenoszenie metalu w łuku spawalniczym jest sterowane regularnymi wymuszonymi impulsami prądu powodującymi oddzielanie kolejnych kropli stopiwa od końca drutu elektrodowego. Taki proces spawania jest określany jako spawanie łukiem pulsującym.

Podczas spawania MIG/MAG łukiem pulsującym na prąd podstawowy (prąd bazy) nieprzerwanie jarzącego się łuku są nakładane krótkotrwałe impulsy prądu, pod wpływem których następuje przyśpieszenie topienia końca drutu elektrodowego, formowanie i odrywanie kropel metalu. Stosując łuk pulsujący, można uzyskać przelot natryskowy ze znacznie mniejszym natężeniem prądu od natężenia prądu krytycznego.

Urządzenia do spawania łukiem impulsowym pozwalają na regulowanie parametrów tak aby np. przy jednej ustalonej prędkości podawania drutu elektrodowego, za pomocą zmiany innych parametrów można było formować wielkość lica, głębokość wtopienia itd. Parametry które wpływają na wygląd spoiny to: prędkość podawania drutu, częstotliwość impulsu, czas impulsu, prąd bazowy, napięcie, długość wylotu drutu.