Żelazo Żelazo

Właściwości fizyczne niektórych metali

Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych.

Przykładami właściwości fizycznych są:

gęstość,
temperatura topnienia,
opór właściwy,
lepkość,
moduł sztywności,
współczynnik załamania światła.

Powyższe przykłady dotyczą ściśle zdefiniowanych wielkości, których pomiary prowadzą do określonych wyników ilościowych, często przedstawianych w tablicach wielkości fizycznych lub na wykresach w zależności od parametrów takich jak temperatura, ciśnienie, skład mieszaniny.

Właściwości fizyczne mogą również dotyczyć cech nie podlegających szczegółowym pomiarom, a tylko jakościowo opisujących substancję w sposób ułatwiający jej identyfikację. Cechami takimi są np. kolor lub zapach substancji.

W przypadku układów termodynamicznych o właściwościach fizycznych substancji można mówić jedynie w odniesieniu do wybranych parametrów intensywnych, a zatem takich, które nie zależą od wielkości układu. Właściwości ekstensywne (np. masa, objętość) nie są cechami charakterystycznymi substancji, lecz konkretnego ciała fizycznego.

Nazwa metalu
Znak
chemi­czny
Temperatura °C
Ciepło J/g
Ciepło właściwe przy 20°C J/g
Gęstość przy 20°C g/cm3
Współczynnik rozszerzalności liniowej przy 20°C α108 1/°C
topnienia
wrzenia
topnienia
parowania
Aluminium
Al
660
2500
390
9330
0,895
2,70
23,9
Chrom
Cr
1855
3469
133
4590
0,445
7,14
6,2
Cyna
Sn
232
2430
60
1135
0,226
7,30
23,0
Cynk
Zn
419
907
100
1780
0,389
7,14
39,7
Kobalt
Co
1430
3135
244
5195
0,452
8,90
12,3
Magnez
Mg
651
1110
293
10785
1,016
1,74
26,0
Miedź
Cu
1083
2300
212
4797
0,385
8,92
16 ,5
Molibden
Mo
2625
4800
212
5600
0,272
10,20
4,9
Nikiel
Ni
1455
3080
309
5860
0,447
8,90
13,3
Ołów
Pb
327
1750
26
850
0,130
11,39
29,3
Platyna
Pt
1773
4300
113
2400
0,133
21,45
8,9
Srebro
Ag
960
1950
102
2324
0,234
10,49
19,7
Tytan
Ti
1660
3260
376
0,472
4,50
8,5
Wanad
V
1700
3000
334
0,502
5,96
7,8
Wolfram
W
3410
5500
191
4000
0,135
19,30
4,3
Złoto
Au
1063
2600
67
1865
0,129
19,30
211,7
Żelazo
Fe
1539
2880
270
6670
0,452
7,86
11,7