Główny spawalnik Główny spawalnik

Zadania głównego spawalnika

 

 • Wprowadzanie optymalnych pod względem technicznym oraz ekonomicznym metod i procesów spawalniczych,
 • Bieżąca analiza stanu technologii oraz technik spawalniczych wraz z oceną ich prawidłowości. Nadzór nad realizacją procesów spawalniczych w produkcji,
 • Analiza dokumentacji konstrukcyjnej pod względem technologiczności spawalniczej,
 • Analiza zgodności dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej z obowiązującymi normami spawalniczymi,
 • Opracowanie specjalistycznej dokumentacji technologii spawania, takich jak: Zakładowa Instrukcja Technologiczna Spawania WPS, plany spawania,
 • Prowadzenie spraw związanych z uzyskaniem przez zakład odpowiednich uprawnień spawalniczych, stosownie do wykonywanych robót i wymogów stawianych przez odbiorców urządzeń,
 • Prowadzenie ewidencji spawaczy oraz nadzorowanie ich zatrudnienia w zakresie posiadanych uprawnień. Planowanie szkoleń z zakresu spawalnictwa oraz weryfikacji uprawnień spawaczy,
 • Udział w modernizacji i rozwoju zakładu w zakresie związanym ze spawalnictwem. Planowanie i wnioskowanie zakupów sprzętu spawalniczego oraz prowadzenie technicznej strony procedury zakupowej, polegającej na: pozyskaniu i analizie ofert, dokonaniu uzgodnień technicznych z dostawcą, kierowaniu odbiorem technicznym oraz wdrożeniu urządzeń,
 • Prowadzenie nadzoru nad prawidłowym stosowaniem materiałów dodatkowych oraz nad wykorzystaniem maszyn i urządzeń do spawania,
 • Konsultacja spawalnicza opracowań wykonywanych przez pracownie biura technologicznego,
 • Weryfikacja działań korygujących. Określenie dopuszczalnej zmiany połączeń i wskazanie właściwej technologii. W razie stwierdzenia potrzeby dokonanie uzgodnień z biurem konstrukcyjnym,
 • Koordynacja i nadzór w podległej komórce organizacyjnej nad prawidłową realizacją zgodnie z przyjętymi procedurami i instrukcjami Systemu Jakości,
 • Współpraca z zewnętrznymi jednostkami nadzoru spawalniczego – Instytut Spawalnictwa, UDT, TÜV, SLV,
 • Konsultacja działań z bezpośrednim przełożonym oraz z odpowiednimi służbami w przedsiębiorstwie (prezes, Zarządu Spółki),
 • Wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego.