63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Pojęcie energii liniowej

ELS
Energia liniowa jest miernikiem ilości ciepła potrzebnego do wykonania spoiny.Ilość ciepła wprowadzonego do materiału ma wpływ na wiele cech złącza, a w tym na: wielkość naprężeń i odkształceń spawalniczych, maksymalną…
Więcej...

Statyczna próba rozciągania

Statyczna próba rozciągania
Próba statyczna rozciągania jest jedną z podstawowych prób stosowanych do określenia jakości materiałów konstrukcyjnych wg kryterium naprężeniowego w warunkach obciążeń statycznych. Pozwala bowiem na obserwację zachowania się materiału w całym…
Więcej...

Krótka historia spawalnictwa

Stefan Bryła
Łączenie metali było znane już w starożytności i średniowieczu. Do lutowania i do spawania metali o niskiej temperaturze topnienia używano w starożytności dmuchawek lub miechów, za pomocą których kierowano płomień…
Więcej...

Ogólna charakterystyka spawania metodą MMA

Spawanie metodą MMA
Spawanie łukowe ręczne elektrodą otuloną jest procesem, w którym trwałe połączenie uzyskuje się przez stopienie ciepłem łuku elektrycznego topliwej elektrody otulonej i materiału spawanego. Łuk elektryczny jarzy się między rdzeniem…
Więcej...

CHARAKTERYSTYKA SPAWANIA METODĄ TIG

  Spawanie TIG jest jednym z podstawowych procesów wytwarzania konstrukcji zwłaszcza ze stali wysokostopowych, stali specjalnych, stopów niklu, aluminium, magnezu, tytanu i innych metali reaktywnych i żaroodpornych oraz stopów, w…
Więcej...

Współpracujemy z: