63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Spawanie gazowe 311

Spawanie gazowe
Spawanie gazowe Spawanie gazowe polega na stapianiu brzegów metali łączonych przez nagrzewanie płomieniem powstającym ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Proces może być prowadzony przy użyciu spoiwa…
Więcej...

Właściwości fizyczne niektórych metali

Żelazo
Właściwość fizyczna – cecha substancji, z wyłączeniem właściwości chemicznych, czyli ujawniających się w reakcjach chemicznych. Przykładami właściwości fizycznych są: gęstość,temperatura topnienia,opór właściwy,lepkość,moduł sztywności,współczynnik załamania światła. Powyższe przykłady dotyczą ściśle zdefiniowanych…
Więcej...

Podział metod spajania

PODZIAŁ METOD SPAJANIA ( WEDŁUG METODY ŁĄCZENIA MATERIAŁÓW )
PODZIAŁ METOD SPAWANIA ( WEDŁUG CECH ENERGETYCZNYCH PROCESU) PODZIAŁ METOD ZGRZEWANIA ( WEDŁUG ZJAWISK FIZYCZNYCH CHARAKTERYSTYCZNYCH DLA PROCESU ZGRZEWANIA) PODZIAŁ METOD LUTOWANIA ( WEDŁUG ŹRÓDŁA CIEPŁA) PROCESY POKREWNE SPAJANIU
Więcej...

Współpracujemy z: