konferencja 60a

Logowanie Rejestracja

Kontrola w spawalnictwie

KONTROLA W SPAWALNICTWIE

Janusz Czuchryj, Tadeusz Robakowski

Rok wydania: 1985

Gliwice

Wydawnictwo: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich


SPIS TREŚCI
1. Wstęp
2. Dokumentacja konstrukcyjna i technologiczna
3. Podział konstrukcji na klasy
4. Podział zakładów na kategorie
5. Podział złączy spasanych
6. Organizacja i podział kontroli prac spawalniczych
6.1. Dziennik spawania, znakowanie spoin i Instrukcja kontroli
6.2. Kontrola wstępna
6.2.1. Kontrola spawaczy
6.2.2. Kontrola materiałów podstawowych
6.2.3. Kontrola materiałów dodatkowych
6.2.4. Kontrola stanowiska spawalniczego
6.3. Kontrola bieżąca przebiegu spawania
6.3.1. Kontrola przygotowania elementów do spawania
6.3.2. Kontrola realizacji procesu spawania
6.4.3 Kontrola ostateczna złączy spawanych
6.5 Odbiór konstrukcji spasanych
6.5.1. Rodzaje odbiorów
6.5.2. Postępowanie odbiorowe
6.5.3. Protokół odbioru
7. Badania nieniszczące złączj spawanych
7.1. Oględziny zewnętrzne
7.2. Nawiercanie spoin
7.3. Badania penetracyjne
7.4. Próba naftą i kredą
7.5. Próba wodna
7.6. Natryskiwanie wodą
7.7. Próba sprężonym powietrzem /pneumatyczna/
7.8. Nadmuchiwanie
7.9. Metoda podciśnieniowa
7.10. Próby przy użyciu amoniaku
7.11. Próby szczelności przy użyciu chlorowoa lub helu
7.12. Badania elektromagnetyczne
7.12.1. Magnetyczne pole rozproszenia
7.12.2, Metoda magnetyczno - proszkowa
7.12.3. Metoda magnetograficzna
7.12.4. Metody wykorzystujące przetworniki pomiarowe
7.12.5. Metody wiroprądowe
7.13. Badania radiograficzne
7.15.1. Charakterystyka badań radiograficznych
7.13.2. Aparatura do badań radiograficznych
7.13.3. Technika wykonywania radiogramów
7.13.4. Ocena wadliwości spoin na podstawie radiogramów
7.14. Badania ultradźwiękowe
7.14.1. Zasada badań
7.14.2. Technika badania
7.14.3. Ocena wadliwości spoin
8. Wybór metod badań do wykrywania wad złączy spawanych
9. Badania niszczące złączy spawanych
9.1. Badanie własności mechanicznych
9.1.1. Próba rozciągania
9.1.2. Próby zginania
9.1.3. Próby udarności
9.1.4. Próby łamania
9.1.5. Próby twardości
9.2. Badania metalograficzne
9.2.1. Badania makroskopowe
9.2.2. Badania mirkoskopowe
9.J. Badania chemiczne
9.4. Badania na korozję
10. Wymagania jakościowe w konstrukcjach spawanych
10.1. Konstrukcje budowlane
10.2. Stalowe konstrukcje mostowe
10.3. Stalowe ustroje nośne dźwignic
10.4. Wymagania jakościowe w normie PM - 78/M - 69011
10.5. Rurociągi pary i wody gorącej
10.6. Gazociągi
10.7. Naczynia ciśnieniowe
11. Wykaz norm
12. literatura

Współpracujemy z: