konferencja 60a

Logowanie Rejestracja

Kontrola Jakości w spawalnictwie

KONTROLA-JAKOĹšCI-W-SPAWALNICTWIE

Andrzej Szymański, Andrzej Klimpel

Rok wydania: 1992

Gliwice

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej


SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Organizacja kontroli jakości w spawalnictwie
1.1. Program zapewnienia jakości
1.2. Literatura
1.3. Wykaz norm i dokumentów
2. Wady złączy spajanych
2.1. Wady złączy spawanych
2.1.1. Pęcherze
2.1.2. Żużle
2.1.2.1. Wtrącenia metaliczne
2.1.3. Przyklejenia
2.1.4. Brak przetopu
2.1.5. Pęknięcia
2.1.6. Wady powierzchni i kształtu
2.2. Wady złączy zgrzewanych
2.3. Wady złączy lutowanych
2.4. Wady złączy klejonych
2.5. Literatura
2.6. Wykaz norm i dokumentów
3. Metody badań złączy spajanych
3.1. Nieniszczące metody badań
3.1.1. Oględziny zewnętrzne
3.1.1.1. Spoinomierze i urządzenia stosowane podczas oględzin zewnętrznych
3.1.1.2. Literatura
3.1.1.3. Wykaz nora i dokumentów
3.1.2. Badania szczelności
3.1.2.1. Wstęp
3.1.2.2. Wybór metody badania szczelności
3.1.2.3. Wybrane metody wykrywania nieszczelności
3.1.2.4. Literatura
3.1.2.5. Wykaz norm i dokumentów
3.1.3. Badania penetracyjne
3.1.3.1. Zasada badań penetracyjnych
3.1.3.2. Środki do prowadzenia badań penetracyjnych
3.1.3.3. Procedura prowadzenia badań penetracyjnych
3.1.3.4. Literatura
3.1.3.5. Wykaz norm i dokumentów
3.1.4. Badania magnetyczno-proszkowe
3.1.4.1. Procedura badań magnetycznych
3.1.4.2. Zasada badań magnetyczno - proszkowych
3.1.4.3. Środki do prowadzenia badań magnetyczno--proszkowych
3.1.4.4. Literatura
3.1.4.5. Wykaz norm i dokumentów
3.1.5. Badania prądami wirowymi
3.1.5.1. Sposoby badań
3.1.5.2. Literatura
3.1.5.3. Wykaz nora i dokumentów
3.1.6. Badania radiologiczne
3.1.6.1. Metody radiograficzne
3.1.6.2. Źródła promieniowania
3.1.6.3. Sposoby rejestracji promieniowania
3.1.6.4. Wykonywanie radiogramów
3.1.6.5. Ocena radiogramów
3.1.6.6. Zastosowania specjalne
3.1.6.7. Bezpieczeństwo pracy i ochrona radiologiczna
3.1.6.8. Literatura
3.1.6.9. Wykaz norm i dokumentów
3.1.7. Badania ultradźwiękowe
3.1.7.1. Wytwarzanie i własności fal ultradźwiękowych
3.1.7.2. Głowice ultradźwiękowe
3.1.7.3. Metody badań ultradźwiękowych
3.1.7.4. Sprawdzenie aparatury i głowic do badań ultradźwiękowych
3.1.7.5. Badanie złączy i rejestracja wykrytych wad
3.1.7.6. Klasyfikacja wadliwości połączeń spajanych
3.1.7.7. Literatura
3.1.7.8. Wykaz norm i dokumentów
3.2. Niszczące metody badań
3.2.1. Badania metalograficzne
3.2.1.1. Badania makroskopowe
3.2.1.2. Badania mikroskopowe
3.2.1.3. Literatura
3.2.1.4. Wykaz norm i dokumentów
3.2.2. Badania mechaniczne
3.2.2.1. Próby rozciągania
3.2.2.2. Próby zginania
3.2.2.3. Próby udarności
3.2.2.4. Próby twardości
3.2.2.5. Próby technologiczne
3.2.2.6. Badanie odporności na pękanie w płaskim stanie odkształcenia
3.2.2.7. Pomiar krytycznego rozwarcia pęknięcia (CTOD)
3.2.2.8. Pomiar całki energii odkształcenia plastycznego u wierzchołka pęknięcia,
3.2.2.9. Badania zmęczeniowe
3.2.2.10. Literatura
3.2.2.11. Wykaz norm i dokumentów
4. Dopuszczalność wad złączy spawanych według kryteriów przydatności użytkowej konstrukcji
4.1. Uproszczony opis mechaniki pękania
4.2. Przykłady obliczeń dopuszczalnych wielkości wad lub naprężeń w złączach spawanych według kryteriów przydatności użytkowej
4.3. Literatura
4.4. Wykaz norm i dokumentów

Współpracujemy z: