SPAWALNICZE WYKRESY PRZEMIAN AUSTENITU CTPc-S

spawalnicze_wykresy

Jerzy Brózda, Jan Pilarczyk, Marian Zeman

Rok wydania: 1983

Śląsk

 

Książka zawiera zbiór wiadomości odnoszących się do wszystkich stali wytwarzanych w Polsce, a nadających się do budowy konstrukcji spawanych. Podano najświeższe wyniki badań dotyczących przede wszystkim przemian austenitu zachodzących pod wpiywem warunków cieplnych spawania. Systematyczne ujęcie tych badań przystosowano do potrzeb biur konstrukcyjnych i technologicznych oraz do warunków krajowych w odniesieniu do polskich gatunków stali i żeliwa sferoidalnego. Praca ma wielkie znaczenie z punktu widzenia oszczędności stali. Wykresy przemian austenitu CTPc-S w warunkach spawania, mikrostruktury oraz precyzyjny wykład wprowadzający o praktyce wykorzystania podanych informacji przez technologów dają niezwykle cenny materiał poradnikowy, nigdzie dotąd w tej postaci nie publikowany. Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników technologów oraz konstruktorów interesujących się konstrukcjami spawanymi.

SPIS TREŚCI:

1. Wstęp.

2. Cykle cieplne spawania i ich wpływ na przemiany strukturalne i własności SWC.

3. Wyznaczanie wykresów CTPc-S
3.1. Badanie przemian metodą „in situ"
3.2. Badanie przemian w próbkach poddawanych działaniu symulowanych cykli cieplnych

4. Określenie czasu stygnięcia SWC złącza spawanego

5. Cel i sposób korzystania z wykresów CTPc-S

6. Literatura.

7. Atlas wykresów CTPc-S
Stal St2S
Stal St3S
Stal 09G2
Stal 15GA
Stal 18G2A .
Stal 15G2ANb
Stal 18G2ANb.
Stal 18G2AV.
Stal 20G2AY
Stal 20G2ANbY
Stal 20G2AVY.
Stal 15218. . . .
Stal 10G2ANb.
Stal 10G2AV.
Stal 10G2AVNb
Stal 08G2AMNb
Stal 52E.
Stal 10N3
Stal 15G2AT.
Stal 15G2ATB.
Stal 15G2ANbT
Stal 15G2ANbTB.
Stal 13HNMBA.
Stal HHNMBCu
Stal 21HG2SB
Stal 10HA.
Stal 10HNAP
Stal 25HMCu
Stal 1OG.
Stal 26G2S.
Stal 34GS.
Stal 20M (K22M).
Stal 15HM.
Stal 13HMF.
Stal 15NCuMNb (K32Nb).
Stal 20H3MWF
Stal 20H12M1F
Stal L17HMF
Stal L21HMF
Stal H5M.
Stal 14GN2M
Stal 15H2MFA
Stal 14HGN3M
Stal 14HGS.
Stal 20MnMo55 .
Stal 16GNM.
Stal 30HGSNA
Stal 36HNM.
Stal N-ll.
Staliwo L70GHNM.
Staliwo L125GHNM
Staliwo L210GHNM
Żeliwo sferoidalne o strukturze ferrytycznej
Żeliwo sferoidalne o strukturze ferrytyczno-perlitycznej
Żeliwo sferoidalne o strukturze perlitycznej