Projektowanie procesów technologicznych - spawalnictwo

projektowanie procesow technologicznych

Chmielewski Tomasz

Rok wydania: 2013

Wydawnictwo: Politechnika Warszawska


W skrypcie podano podstawowe wiadomości z zakresu projektowania procesu technologicznego spawania konstrukcji wykonanych ze stali niskostopowych. Przedstawione informacje mogą znaleźć zastosowanie również podczas projektowania konstrukcji spawanych w kontekście ich technologiczności.Skrypt jest przeznaczony dla studentów wydziałów mechanicznych, głównie dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz Zarządzanie i Inżynieria Produkcji.