Technologie laserowe w spawalnictwie

Technologie laserowe w spawalnictwie

Andrzej Klimpel

Rok wydania: 2011

Gliwice

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej

ISBN: 978-83-7335-763-1


W podręczniku opisano podstawy fizyczne promieniowania laserowego, przebieg akcji laserowej w generatorach wiązki laserowej spawalniczych laserów gazowych C02, laserów Nd:YAG oraz laserów: włóknowych, tarczowych i diodowych dużej mocy. Omówiono wpływ podstawowych parametrów geometrycznych wiązki laserowej na jej jakość, rozkład modalny energii wiązki laserowej na powierzchni ogniska i zalecane zakresy zastosowań energii promieniowania laserowego w procesach spawalniczych. Przedstawiono budowę, zasadę działania i zakresy zastosowań przemysłowych nowoczesnych laserów gazowych C02 i laserów na ciele stałym oraz opisano technologie laserowe spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej i cięcia oraz przebijania otworów, obejmujące większość przemysłowych materiałów inżynierskich. Opisano wpływ podstawowych parametrów technologicznych laserowych procesów spawania, napawania i cięcia na jakość i przebieg tych procesów, w powiązaniu z własnościami obrabianych materiałów. Podano przykłady zastosowań w przemyśle spawalniczych technologii laserowych, opartych na obszernej analizie światowej literatury technicznej w zakresie spawalniczych technologii laserowych oraz na wynikach badań własnych.

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE

I. PODSTAWY FIZYCZNE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO

II. SPAWALNICZE LASERY PRZEMYSŁOWE
II.1. Lasery gazowe CO2
II.2. Lasery Nd:YAG
II.3. Lasery włóknowe
II.4. Lasery tarczowe
II.5. Lasery diodowe dużej mocy
II.6. Budowa i zasada działania układów optycznych laserów

III. SPAWANIE LASEROWE

IV. NAPAWANIE LASEROWE

V. CIĘCIE LASEROWE