Technologie laserowe

technologie-laserowe

Andrzej Klimpel

Rok wydania: 2012

Gliwice

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej


W podręczniku opisano podstawy fizyczne promieniowania laserowego, przebieg akcji laserowej w generatorach wiązki laserowej spawalniczych laserów gazowych C02, laserów Nd:YAG oraz laserów: włóknowych, tarczowych i diodowych dużej mocy. Omówiono wpływ podstawowych parametrów geometrycznych wiązki laserowej na jej jakość, rozkład modalny energii wiązki laserowej na powierzchni ogniska i zalecane zakresy zastosowań energii promieniowania laserowego w procesach spawalniczych. Przedstawiono budowę, zasadę działania i zakresy zastosowań przemysłowych nowoczesnych laserów gazowych C02 i laserów na ciele stałym oraz opisano technologie laserowe spawania, napawania, stopowania, przetapiania, obróbki cieplnej i cięcia oraz przebijania otworów, obejmujące większość przemysłowych materiałów inżynierskich. Opisano wpływ podstawowych parametrów technologicznych laserowych procesów spawania, napawania i cięcia na jakość i przebieg tych procesów, w powiązaniu z własnościami obrabianych materiałów. Podano przykłady zastosowań w przemyśle spawalniczych technologii laserowych, opartych na obszernej analizie światowej literatury technicznej w zakresie spawalniczych technologii laserowych oraz na wynikach badań własnych.  

SPIS TREŚCI:WPROWADZENIE
I. PODSTAWY FIZYCZNE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO
II. SPAWALNICZE LASERY PRZEMYSŁOWE
II.1. Lasery gazowe CO2
II.2. Lasery Nd:YAG
II.3. Lasery włóknowe
II.4. Lasery tarczowe
II.5. Lasery diodowe dużej mocy
II.6. Budowa i zasada działania układów optycznych laserów
III. SPAWANIE LASEROWE
IV. NAPAWANIE LASEROWE
V. CIĘCIE LASEROWE