Technologia spawalnictwa

TECHNOLOGIA-SPAWALNICTWA

Jan Hillar, Stanisław Jarmoszuk

Rok wydania: 1974

Wydawnictwo: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne


Spis treści
I. Wiadomości wstępne
1. Metody obróbki metali
2. Organizacja stanowiska roboczego
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy w warsztacie mechanicznym
4. Zabezpieczenia przeciwpożarowe


II. Ślusarstwo
1. Zasady dokonywania pomiarów
2. Narzędzia pomiarowe i sprawdzające
3. Trasowanie
4. Narzędzia i obróbka metali
5. Stale narzędziowe


III. Obróbka plastyczna metali
1. Ogólne wiadomości o kuciu metali
2. Paliwa do nagrzewania metali
3. Dmuchy powietrza do ognisk i pieców
4. Ogniska i piece kowalskie
5. Narzędzia kowalskie
6. Operacje kowalskie
7. Kucie mechaniczne swobodne i matrycowe
IV. Obróbka mechaniczna


1. Ogólne wiadomości o skrawaniu metali
2. Narzędzia skrawające
3. Klasyfikacja obrabiarek
4. Tokarki
5. Strugarki
6. Dłutownice
7. Wiertarki
8. Frezarki
9. Szlifierki
10. Użytkowanie obrabiarek
11. Zasady bezpieczeństwa pracy przy obrabiarkach


V. Łączenie metali
1. Rozwój spawalnictwa metali
2. Kwalifikacje spawaczy
3.. Bezpieczeństwo pracy przy spawaniu gazowym i łukowym
4. Sposoby łączenia metali


VI. Procesy pokrewne spawaniu
1. Natapianie i napawanie
2. Metalizowanie
3. Hartowanie płomieniowe


VII. Materiały do spawania gazowego
1. Wiadomości ogólne o gazach
2. Tlen
3. Acetylen
4. Inne gazy palne
5. Karbid
6. Druty do spawania gazowego stali
VIII. Urządzenia do spawania gazowego


1. Butle do gazów sprężonych
2. Reduktory
3. Wytwornice acetylenowe
4. Płomień acetylenowo-tlenowy i palniki do spawania
5. Przepisy instalowania wytwornic. Magazyny karbidu i butli


X IX. Przygotowanie materiału do spawania i czytanie oznaczeń spoin na rysunkach
1. Przygotowanie blach do spawania
2. Oznaczenia spoin na rysunkach
3. Pozycje spawania


X. Spawanie gazowe w różnych pozycjach
1. Metody spawania gazowego
2. Spawanie w pozycji podolnej
3. Spawanie w pozycji naściennej
4. Spawanie w pozycji pionowej
5. Spawanie w pozycji pułapowej


XI. Elektrody do spawania łukowego
1. Podział elektrod
2. Drut na rdzenie do elektrod otulonych
3. Elektrody otulone
4. Składniki wchodzące w skład otuliny
5. Podział elektrod ze względu na skład chemiczny otuliny
6. Spawanie gołym drutem
7. Zasada działania otuliny
8. Rodzaje elektrod


XII. Łuk elektryczny
1. Warunki powstawania łuku elektrycznego
2. Charakterystyka łuku elektrycznego
3. Temperatura łuku
4. Ugięcie łuku elektrycznego
5. Elastyczność łuku elektrycznego


XIII. Metalurgia procesu spawania
1. Przechodzenie ciekłego metalu do spoiny w łuku elektrycznym
2. Procesy metalurgiczne zachodzące w spoinie
3. Spawanie z osłoną jeziorka
4. Struktura złączy spawanych


XIV. Spawanie łukowe w różnych pozycjach
1. Natężenie prądu stosowane przy spawaniu
2. Zajarzenie i utrzymanie łuku elektrycznego
3. Układanie spoin w różnych pozycjach


XV. Naprężenia spawalnicze
1. Wpływ ciepła na konstrukcje podczas spawania
2. Zmiana wymiarów pod wpływem sił zewnętrznych i ciepła
3. Miejscowe ogrzewanie metali
4. Wpływ skurczu spoiny na naprężenia i odkształcenia
5. Zapobieganie powstawaniu odkształceń
6. Warunki zmniejszania powstawania naprężeń
7. Usuwanie skutków skurczu spoin


XVI. Maszyny i urządzenia spawalnicze
1. Przetwornice spawalnicze
2. Transformatory spawalnicze
3. Prostowniki spawalnicze


XVII. Konserwacja maszyn spawalniczych do spawania łukowego ręcznego
1. Przeglądy główne i okresowe
2. Uszkodzenia pochodzące od zanieczyszczeń i kurzu
3. Konserwacja przełącznika gwiazda-trójkąt
4. Łożyska
5. Komutator
6. Oprawki szczotkowe i szczotki
7. Prostownik wzbudzający prądnicę
8. Izolacja
9. Transport urządzeń spawalniczych


XVIII. Sprzęt pomocniczy do spawania elektrycznego
1. Wyposażenie stanowiska
2. Stanowisko robocze


XIX. Cięcie termiczne
1. Proces spalania się metali w tlenie
2. Urządzenia do cięcia tlenem
3. Technika cięcia stali tlenem
4. Cięcie żeliwa i stali stopowych tlenem
5. Lanca tlenowa
6. Specjalne metody cięcia cieplnego


XX. Spawanie gazowe stali, żeliwa i metali nieżelaznych
1. Spawalność metali
2. Spawanie stali
3. Spawanie żeliwa
4. Spawanie miedzi i stopów miedzi
5. Spawanie aluminium, cynku i ołowiu


XXI. Spawanie iukowe stali, żeliwa i metali nieżelaznych
1. Spawalność metali
2. Spawanie stali
3. Spawanie żeliwa
4. Spawanie miedzi i jej stopów
5. Spawanie aluminium i jego stopów


XXII. Lutowanie
1. Ogólne wiadomości o lutowaniu
2. Budowa złącza lutowanego
3. Lutowanie miękkie
4. Lutowanie twarde


XXIII. Spawanie w osłonie gazów ochronnych
1. Ogólne wiadomości o spawaniu w osłonie dwutlenku węgla
2. Ogólne wiadomości o spawaniu w osłonie argonu


XXIV. Spawanie i napawanie lukiem krytym
1. Ogólne wiadomości o spawaniu łukiem krytym
2. Urządzenia do spawania łukiem krytym
3. Proces tworzenia się spoiny
4. Materiały dodatkowe przy spawaniu łukiem krytym
5. Technika spawania
6. Napawanie łukiem krytym
7. Oprzyrządowanie stanowisk do spawania łukiem krytym
8. Urządzenia pomocnicze przy spawaniu i napawaniu łukiem krytym


XXV. Spawanie żużlowe
1. Ogólne wiadomości o spawaniu żużlowym
2. Urządzenia do spawania żużlowego
3. Procesy metalurgiczne przy spawaniu żużlowym


XXVI. Zgrzewanie elektryczne oporowe
1. Zasady zgrzewania
2. Cechy charakterystyczne zgrzewarek
3. Zgrzewanie punktowe
4. Zgrzewanie garbowe
5. Zgrzewanie liniowe
6. Zgrzewanie doczołowe


XXVII. Wady i kontrola złączy spawanych i zgrzewanych
1. Wady spoin
2. Wady zgrzein
3. Kontrola złączy spawanych
4. Kontrola złączy zgrzewanych


XXVIII. Konstrukcje spawane
1. Omówienie konstrukcji spawanych i nitowanych
2. Praca złączy spawanych i nitowanych
3. Ogólne zasady konstrukcji spawanych i nitowanych
4. Wykonywanie konstrukcji spawanych
5. Końcowy montaż konstrukcji


XXIX. Organizacja robót spawalniczych
1. Normowanie robót spawalniczych
2. Dokumentacja technologiczna
3. Oprzyrządowanie robót spawalniczych
4. Ochrona konstrukcji spawanych przed korozją
5. Transport materiałów i gotowych elementów spawanych