industrymeeting2018 250x45

Logowanie Rejestracja

Technologia konstrukcji spawanych

Technologia konstrukcji spawanych

Jakubiec Marian, Lesiński Krzysztof, Czajkowski Henryk

Rok wydania: 1980

Wydawnictwo: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne

ISBN: 83-204-0770-2


W książce podano podstawowe pojęcia i definicje z zakresu technologii konstrukcji spawanych oraz omówiono takie zagadnienia, jak: przygotowanie produkcji (dokumentacja i wstępne operacje technologiczne), spawalność materiałów konstrukcyjnych, projektowanie procesu spawania, odkształcenia i naprężenia w konstrukcjach spawanych, obróbka cieplna złącz spawanych, oprzyrządowanie i mechanizacja robót spawalniczych, warunki wykonania i odbioru oraz podstawy organizacji i ekonomiki technologii konstrukcji spawanych

Spis treści:
1. Wiadomości wstępne
2. Podstawowe pojęcia i definicje
2.1. Konstrukcje spawane
2.2. Połączenia spawane oraz rodzaje i oznaczenia spoin
2.2.1. Rodzaje złączy spawanych
2.2.2. Klasyfikacja spoin
2.2.3. Oznaczenia i wymiarowanie spoin
2.3. Technologiczność konstrukcji spawanych


3. Przygotowanie produkcji
3.1. Struktura procesu technologicznego
3.1.1. Konstrukcyjne przygotowanie wyrobów spawanych
3.1.2. Dokumentacja konstrukcyjna
3.1.3. Technologiczne przygotowanie wyrobów spawanych
3.1.4. Dokumentacja technologiczna
3.1.5. Plany technologiczne spawania
3.2. Prostowanie
3.2.1. Maszyny i urządzenia do prostowania
3.3. Trasowanie
3.3.1. Urządzenia do trasowania
3.4. Cięcie
3.4.1. Urządzenia do cięcia mechanicznego
3.4.2. Urządzenia do cięcia termicznego
3.5. Urządzenia i procesy pomocnicze
3.5.1. Uchwyty elektromagnetyczne do sczepiania
3.5.2. Urządzenia do oczyszczania powierzchni


4. Spawalność stali konstrukcyjnych
4.1. Pojęcie spawalności
4.2. Przemiany fazowe i strukturalne w procesach spawalniczych
4.2.1. Wpływ pierwiastków stopowych na strukturę i własności spawanych stali
4.3. Wytrzymałość technologiczna złączy spawanych
4.3.1. Pęknięcia na gorąco
4.3.2. Pęknięcia na zimno
4.4. Pęknięcia kruche w złączach spawanych
4.4.1. Sposoby podwyższania odporności złączy spawanych na pęknięcia kruche
4.5. Metody oceny odporności złączy spawanych na pęknięcia
4.5.1. Próby oceny odporności na pęknięcia na gorąco
4.5.2. Próby oceny odporności na pęknięcia na zimno
4.5.3. Próby oceny odporności na pęknięcia kruche
4.6. Procesy metalurgiczne przy różnych metodach spawania
4.7. Spawanie stali konstrukcyjnych węglowych
4.7.1. Spawanie stali niskowęglowych
4.7.2. Spawanie stali średniowęglowych
4.8. Spawanie stali konstrukcyjnych niskowęglowych
4.8.1. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości typu C-Mn i stale mikrostopowe
4.8.2. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości typu COR-TEN
4.8.3. Stale niskostopowe o podwyższonej wytrzymałości ulepszane cieplnie i bainityczne
4.8.4. Stale niskostopowe do ulepszania cieplnego
4.8.5. Stale niskostopowe do pracy w podwyższonych temperaturach
4.9. Materiały dodatkowe do spawania stali węglowych i niskostopowych
4.10. Spawanie stali wysokostopowych odpornych na korozję i żaroodpornych
4.10.1. Wysokostopowe stale odporne na korozję
4.10.2. Wysokostopowe stale żaroodporne
4.10.3. Spawanie wysokostopowych stali chromowych odpornych na korozję i żaroodpornych
4.10.4. Spawanie stali austenitycznych chromowo-niklowych odpornych na korozję i żaroodpornych
4.10.5. Materiały dodatkowe do spawania stali wysokostopowych


5. Elementy projektowania procesu spawania konstrukcji stalowych
5.1. Wybór metody i dane pomocnicze do projektowania technologii spawania
5.1.1. Dane technologiczne metod spawalniczych
5.1.2. Wskaźniki ekonomiczne
5.2. Obliczeniowe i empiryczne metody określania parametrów spawania elektrycznego łukowego
5.2.1. Obliczanie parametrów spawania elektrycznego łukowego stali niskowęglowych
5.2.2. Obliczanie parametrów spawania automatycznego i półautomatycznego łukiem krytym
5.2.3. Obliczanie parametrów spawania stali niskostopowych
5.2.4. Obliczanie parametrów spawania stali austenitycznych chromowo-niklowych


6. Odkształcenia i naprężenia w konstrukcjach spawanych
6.1. Podstawowe metody obliczania odkształceń spawalniczych
6.2. Odkształcenia całkowite konstrukcji
6.2.1. Odkształcenia spawalnicze wzdłużne
6.2.2. Odkształcenia spawalnicze poprzeczne
6.3. Miejscowe odkształcenia konstrukcji
6.3.1. Odkształcenia kątowe
6.3.2. Utrata stateczności
6.4. Naprężenia spawalnicze
6.4.1. Oddziaływanie naprężeń spawalniczych
6.4.2. Zapobieganie naprężeniom pozostającym w konstrukcjach spawanych
6.5. Odkształcenia pozostające przy cięciu gazowym stali


7. Ogólne zasady technologii konstrukcji spawanych
7.1. Dokładność wykonania konstrukcji spawanych
7.1.1. Wpływ kształtu konstrukcji spawanej na odkształcenia pozostające
7.1.2. Wpływ kolejności montażu na odkształcenia pozostające
7.1.3. Wpływ kolejności spawania na odkształcenie konstrukcji
7.1.4. Pomocnicze operacje technologiczne zapobiegania odkształceniom
7.1.5. Wpływ odkształceń wtórnych na zmianę odkształceń pozostających
7.2. Prostowanie konstrukcji
7.3. Eksperymentalne metody określania naprężeń i odkształceń spawalniczych


8. Obróbka cieplna złączy spawanych
8.1. Rodzaje stosowanych zabiegów cieplnych w budowie konstrukcji spawanych
8.2. Podgrzewanie przed spawaniem
8.3. Obróbka cieplna po spawaniu
8.3.1. Obróbka cieplna złączy ze stali węglowych i niskostopowych
8.3.2. Obróbka cieplna złączy ze stali wysokostopowych
9. Oprzyrządowanie i mechanizacja robót spawalniczych
9.1. Ogólne zasady projektowania przyrządów spawalniczych
9.1.1. Ustalanie części w przyrządach
9.1.2. Technologia przyrządów i urządzeń pomocniczych
9.2. Urządzenia do mechanizacji spawania łukowego
9.2.1. Urządzenia do manipulowania przedmiotem spawanym
9.2.2. Urządzenia do manipulowania głowicą spawalniczą
9.2.3. Urządzenia montażowo-spawalnicze
9.3. Stanowiska spawalnicze specjalizowane


10. Ogólne zasady technologii konstrukcji spawanych. Warunki techniczne wykonania i odbioru
10.1. Urządzenia cieplne maszyn energetycznych
10.1.1. Kotły i zbiorniki
10.1.2. Turbiny parowe i gazowe
10.2. Konstrukcje dźwigowe i budowlane
10.2.1. Klasyfikacja złączy spawanych obciążonych dynamicznie
10.2.2. Przykłady technologii spawania wybranych węzłów konstrukcji stalowych
10.3. Konstrukcje okrętowe
10.3.1. Ogólne konstrukcyjno-technologiczne zasady rozwiązywania węzłów z kadłubach okrętów
10.3.2. Technologiczne środki kompensacji odkształceń spawalniczych
10.4. Kontrola o odbiór złączy spawanych
10.4.1. Podział zakładów
10.4.2. Podział i zadania kontroli w procesie produkcyjnym
10.4.3. Wybór metody i ustalenie zakresu kontroli
10.4.4. Odbiór złączy spawanych


11. Podstawy organizacji i ekonomiki wytwarzania konstrukcji spawanych
11.1. Ogólne zasady ekonomiki wytwarzania konstrukcji spawanych
11.1.1. Wskaźniki produkcyjno-technologiczne
11.1.2. Koszty wykonania konstrukcji spawanych
11.2. Metodyka analizy wariantów
11.3. Zasady organizacji produkcji
11.3.1. Projektowanie wydziałów
11.3.2. Wskaźniki techniczne oceny procesu spawania
11.3.3. Przestrzenne projektowanie procesu produkcyjnego
11.3.4. Stanowiska spawalnicze
11.3.5. Zaopatrzenie stanowisk spawalniczych w gazy techniczne


Literatura
Skorowidz

Współpracujemy z: