Technologia i badanie materiałów inżynierskich

technologia-i-badanie-materialow-inzynierskich-laboratorium

Zbigniew Mirski

Rok wydania: 2010

Wydawnictwo: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej


SPIS TREŚCI:

Przedmowa

Ćwiczenie 1. Materiały inżynierskie - wytwarzanie stopów metali
1.1. Ogólne wiadomości o procesach metalurgicznych
1.2. Ogólne wiadomości o metalach
1.3. Podstawowe właściwości wybranych metali i stopów
1.4. Stopy metali - wytwarzanie i przetwarzanie
1.5. Topienie metali i stopów
1.6. Wytwarzanie materiałów kompozytowych
1.7. Niemetalowe materiały konstrukcyjne
1.8. Część praktyczna

Ćwiczenie 2. Metalurgia proszków
2.1. Wprowadzenie
2.2. Proces technologiczny wytwarzania wyrobów poprzez metalurgię proszków
2.3. Metody wytwarzania proszków
2.4. Badanie właściwości technologicznych proszków
2.5. Przygotowanie proszku do prasowania
2.6. Prasowanie proszków
2.7. Spiekanie
2.8. Obróbka wykańczająca
2.9. Koszty wytwarzania
2.10. Część praktyczna

Ćwiczenie 3. Statyczna próba rozciągania materiałów inżynierskich
3.1. Wprowadzenie
3.2. Próbki
3.3. Maszyny wytrzymałościowe
3.4. Określanie właściwości wytrzymałościowych i plastycznych
3.5. Terminy i definicje
3.6. Protokół badania
3.7. Część praktyczna

Ćwiczenie 4. Statyczna zwykła próba ściskania i próba udarności
4.1. Wprowadzenie
4.2. Statyczna próba ściskania
4.3. Próba udarności
4.4. Część praktyczna

Ćwiczenie 5. Pomiary twardości
5.1. Wprowadzenie
5.2. Wybór metody pomiaru twardości metali
5.3. Pomiar twardości metali metodą Brinella według PN-EN ISO 6506-1:2008
5.4. Pomiar twardości metali metodą Rockwella według PN-EN ISO 6508-1:2007
5.5. Pomiar twardości metali metodą Vickersa według PN-EN ISO 6507:2007
5.6. Pomiary mikrotwardości
5.7. Twardościomierze przenośne
5.8. Zależności między twardością materiałów i innymi właściwościami mechanicznymi
5.9. Pomiary twardości innych materiałów inżynierskich
5.10. Część praktyczna

Ćwiczenie 6. Próby technologiczne
6.1. Wprowadzenie
6.2. Próby technologiczne blach, taśm
6.3. Próby technologiczne wyrobów płaskich, kształtowników i prętów
6.4. Próby technologiczne drutów
6.5. Próby technologiczne rur
6.6. Inne metody badania metali
6.7. Część praktyczna

Ćwiczenie 7. Badania nieniszczące
7.1. Wprowadzenie
7.2. Badania wizualne
7.3. Badania radiologiczne
7.4. Badania akustyczne
7.5. Badania elektromagnetyczne
7.6. Badania penetracyjne
7.7. Część praktyczna