logom

Logowanie Rejestracja

Metalurgiczne procesy spawania

Metalurgiczne procesy spawania

Adolf Służalec, Jerzy Biskupski

Rok wydania: 1961

Częstochowa

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska


W literaturze naszej technicznej odczuwamy brak pozycji z zakresu metalurgicznych procesów spawania, który jest powodem napisania niniejszego skryptu.Oddając pracę w ręce studentów, mamy nadzieję, że przyczyni się ona do właściwego zrozumienia zagadnień metalurgicznych i pozwoli dokładniej zapoznać się z procesami, zachodzącymi przy spawaniu metaliSkrypt niniejszy przeznaczony jest dla studentów Sekcji Spawalniczej Wydziału Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej

SPIS TREŚCI PrzedmowaRozdział
I. Procesy metalurgiczne przy spawaniu łukowym
A. Ogólna charakterystyka metalurgicznego procesu spawania łukowego
B. Tlen, azot i wodór w stopiwie
1. Tlen w stopiwie
2. Azot w stopiwie
3. Wodór w stopiwie
C. Wtrącenia niemetaliczne, gazy i pęknięcia, występujące w stopiwie
1. Wtrącenia niemetaliczne
2. Gazy w stopiwie
3. Pęknięcia w stopiwie
D. Procesy fizyko-chemiczne, zachodzące w łuku spawalniczym
1. Procesy w przestrzeni gazowej łuku
2. Procesy na granicy gaz - metal
E. Procesy metalurgiczne przy spawaniu łukiem nieosłoniętym
1. Proces tworzenia się kropli metalu elektrody
2. Utlenianie i naazotowanie stopiwa
F. Procesy metalurgiczne przy spawaniu łukiem osłoniętym
1. Sposób ochrony jeziorka ciekłego metalu
2. Procesy utleniania i odtleniania stopiwa
3. Skład i własności żużli
4. Tworzenie się i dysocjacja złożonych związków chemicznych w żużlach
5. Wykresy układów równowagi ważniejszych składników żużli
6. Składniki i rodzaje otulin
7. Podział elektrod
8. Produkcja elektrod otulonych
9. Wskazówki dla doboru elektrod do spawania
Rozdział II Procesy metalurgiczne przy spawaniu lukiem krytym
1. Charakterystyka procesu spawania
2. Właściwości technologiczne i metalurgiczne topników
3. Procesy w przestrzeni gazowej łuku
4. Rozpuszczalność gazów w ciekłym metalu przy spawaniu łukiem krytym
5. Wzajemne oddziaływanie ciekłego metalu i topnika
6. Podział topników i drutów spawalniczych
7. Produkcja topników
Rozdział III. Procesy metalurgiczne przy spawaniu gazowym
1. Płomień acetylenowo-tlenowy
2. Skład chemiczny płomienia acetylenowo-tlenowego
3. Wzajemne oddziaływanie płomienia gazowego z metalem
4. Dyfuzja między stopiwem i metalem rodzimym
5. Topniki6. Materiał dodatkowyRozdział
IV. Procesy metalurgiczne przy spawaniu w atmosferze gazów ochronnych
1. Spawanie atomowe
2. Spawanie łukowe w atmosferze gazów szlachetnych
3. Elektrody i ich produkcja
Literatura - (Wykaz piśmiennictwa)

Współpracujemy z: