Gazy techniczne w spawalnictwie

GAZY-TECHNICZNE-W-SPAWALNICTWIE

Kazimierz Marcolla

Rok wydania: 1974

Warszawa

Wydawnictwo: Państwowe Wydawnictwo Naukowe


SPIS TREŚCI
Przedmowawstęp
A. Rodzaje gazów stosowanych w spawalnictwie
B. Gazy plazmotwórcze
C. Zagrożenie dla zdrowia
ROZDZIAŁ 1. GAZY PALNE
1.1. Wiadomości ogólne
1.1.1. Charakterystyka gazu palnego
1.1.2. Wielkości charakteryzujące gaz palny
1.2. Acetylen
1.2.1. Zastosowanie acetylenu
1.2.2. Własności acetylenu
1.2.2.1. Rozpuszczalność acetylenu
1.2.2.2. Wybuchowość acetylenu
1.2.2.3. Wybuchowość mieszaniny acetylenowo-gazowej
1.2.2.4. Płomień acetylenowo-tlenowy
1.2.2.5. Zanieczyszczenia acetylenu technicznego
1.2.2.6. Sposoby oczyszczania acetylenu
1.2.2.7. Badanie acetylenu na zawartość powietrza
1.2.2.8. Badanie acetylenu na obecność fosforowodoru
1.2.2.9. Zalety i wady acetylenu
1.2.3. Otrzymywanie acetylenu
1.2.3.1. Karbid
1.2.3.2. Otrzymywanie karbidu
1.2.3.3. Badanie sortymentu (ziarnistości) karbidu
1.2.3.4. Wydajność acetylenu z karbidu technicznego
1.2.3.5. Szybkość rozkładu (lasowania) karbidu w wodzie
1.2.3.6. Badanie wydajności acetylenu z karbidu
1.2.3.7. Wydzielanie się ciepła podczas lasowania karbidu w wodzie
1.2.4. Acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
1.2.4.1. Zalety i wady acetylenu rozpuszczonego
1.2.4.2. Produkcja acetylenu rozpuszczonego pod ciśnieniem
1.3. Propan techniczny (C) (gaz płynny)
1.3.1. Zastosowanie propanu technicznego
1.3.2. Własności propanu technicznego
1.3.3. Wybuchowość propanu technicznego
1.3.4. Przechowywanie propanu technicznego
1.3.5. Otrzymywanie gazu płynnego (mieszaniny propano-bu tanowej)
1.4. Wodór
1.4.1. Zastosowanie wodoru
1.4.2. Własności wodoru
1.4.3. Przechowywanie wodoru
1.4.4. Otrzymywanie wodoru
1.4.4.1. Otrzymywanie wodoru w małych ilościach
1.4.4.2. Przemysłowe otrzymywanie wodoru za pomocą elektrolizy
1.4.4.3. Przemysłowe otrzymywanie wodoru z gazu wodnego
1.5. Gaz miejski (świetlny)
1.5.1. Zastosowanie gazu miejskiego
1.5.2. Własności gazu miejskiego
1.5.3. Przechowywanie gazu miejskiego
1.5.4. Otrzymywanie gazu miejskiego
1.6. Metan
1.6.1. Zastosowanie metanu
1.6.2. Własności metanu
1.63. Przechowywanie metanu
1.6.4. Otrzymywanie metanu
1.7. Pary benzyny i benzenu
1.7.1. Zastosowanie par benzyny i benzenu
1.7.2. Własności par benzyny i benzenu
1.7.3. Otrzymywanie pary benzyny
ROZDZIAŁ
2. GAZY NIEPALNE
2.1. Argon
2.1.1. Zastosowanie argonu
2.1.2. Własności argonu
2.13. Przechowywanie argonu
2.1.4. Otrzymywanie argonu
2.1.4.1. Argon jako produkt uboczny przy produkcji tlenu
2.1.4.2. Argon z syntezy amoniakalnej
2.2. Hel
2.2.1. Zastosowanie helu
2.2.2. Własności helu
2.2.3. Otrzymywanie helu
2.2.4. Przechowywanie helu
23. Azot
2.3.1. Zastosowanie azotu
2.3.2, Własności azotu
2.3.3. Otrzymywanie azotu
2.3.4. Przechowywanie azotu
2.4. Dwutlenek węgla C02
2.4.1. Zastosowanie dwutlenku węgla
2.4.2. Własności dwutlenku węgła
2.4.3. Otrzymywanie dwutlenku węgla
2.4.3.1. Wytwarzanie mieszaniny gazów
2.4.3.2. Oddzielenie dwutlenku węgla z mieszaniny gazów
2.4.4. Suchy lód
2.4.5. Przechowywanie dwutlenku węgla
2.4.6. Usuwanie wilgoci z dwutlenku węgla
2.4.7. Stacja zgazowania dwutlenku węgla
2.4.7.1. Pionowy główny zbiornik ciekłego dwutlenku węgla
2.4.7.2. Parownice i przegrzewacż
2.5. Powietrze sprężone
2.5.1. Zastosowanie powietrza sprężonego
2.5.2. Własności powietrza
2.5.3. Otrzymywanie powietrza sprężonego
2.5.4. Przechowywanie powietrza sprężonego
2.6. TlenZastosowanie tlenu
2.6.2. Własności tlenu
2.6.3. Sposoby otrzymywania tlenu
2.6.4. Otrzymywanie tlenu z powietrza
2.6.4.1. Oczyszczanie i osuszanie powietrza
2.6.4.2. Otrzymywanie tlenu
2.6.4.3. Aparat tlenowy
2.6.5. Badanie czystości tlenu
2.6.6. Przechowywanie tlenu
2.6.7. Ciekły tlen
2.6.7.1. Zbiorniki na tlen ciekły
2.6.7.2. Gazyfikacja ciekłego tlenu
2.6.7.3. Zalety i wady ciekłego tlenu
ROZDZIAŁ 3. MIESZANKI GAZOWE
3.1. Rodzaje i zastosowanie mieszanek gazowych
3.2. Pobieranie mieszanek
ROZDZIAŁ 4. BUTLE NA GAZY
4.1. Rodzaje zastosowań butli
4.2. Opis butli
4.2.1. Znakowanie butli
4.3. Wykonywanie butli
4.3.1. Wykonywanie butli bezszwowych na gazy sprężone, skroplone i rozpuszczone pod ciśnieniem
4.3.2. Butle na propan techniczny (gaz płynny)
4.4. Zawartość gazu w butli i jego ciśnienie
4.4.1. Zawartość gazu sprężonego w butli i jego ciśnienie
4.4.2. Zawartość dwutlenku węgla w butli i jego ciśnienie
4.4.3. Zawartość propano-butanu w butli i jego ciśnienie
4.5. Butla na acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
4.5.1. Aceton
4.5.2. Wypełniacz (masa porowata)
4.5.2.1. Rodzaje materiałów porowatych (wypełniaczy)
4.5.2.2. Wyznaczenie porowatości wypełniacza
4.5.3. Przygotowanie do eksploatacji butli na acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
4.5.3.1. ilość acetonu w butli
4.5.3.2. Ilość rozpuszczonego w acetonie acetylenu
4.5.4. ZaWartość acetylenu w butli
4.6. Badanie butli
4.6.1. Badanie butli na gaz sprężony i skroplony pod ciśnieniem
4.6.1.1. Badanie sprężystości materiału butli
4.6.1.2. Sprężystościomierz wewnętrzny
4.6.2. Badanie butli na acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
4.7. Bezpieczeństwo pracy i obchodzenie się z butlami
4.7.1. Uwagi ogólne o obchodzeniu się z butlami
4.7.2. Obchodzenie się z butlami tlenowymi
4.7.3. Obchodzenie się z butlami na acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
4.7.4. Pobieranie gazu z butli
4.7.5. Ciśnienie gazu w butliROZDZIAŁ
5. ZAWORY DO BUTLI
5.1. Wiadomości ogólne o zaworach
5.2. Zawory do butli na gazy sprężone (argon, azot, powietrze, tlen, wodór) oraz dwutlenek węgla
5.3. Zawór do butli na acetylen rozpuszczony pod ciśnieniem
5.4. Zawór przemysłowy do butli na propan techniczny
5.5. Uszczelki do zaworów
5.6. Bezpieczeństwo i obchodzenie się z zaworami
5.6.1. Otwieranie zaworów na butlach
5.6.2. Odmrażanie zaworów
ROZDZIAŁ 6. ROZPORZĄDZENIA W SPRAWIE BHP, DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA GAZÓW W BUTLACH
NORMY TECHNICZNE
LITERATURA