Eksploatacja urządzeń spawalniczych

Eksploatacja-urzadzen ƒ-spawalniczych

Roman Kensik

Rok wydania: 1995

Częstochowa

Wydawnictwo: Politechnika Częstochowska

ISBN: 1234-9909


Spis treści
Przedmowa
Rozdział I. Eksploatacja urządzeń. Wybrane zagadnienia
1. Relacje człowiek - urządzenia techniczne2. Podejmowanie decyzji
3. Niezawodność urządzeń
3.1. Pojęcia: niezawodność, uszkodzenie, narażenie, wytrzymałość
3.2. Intensywność uszkodzeń
3.3. Trwałość urządzenia
3.4. Niezawodność układów
3.5. Rezerwa
4. Ryzyko
5. Ocena jakości urządzeńLiteraturaRozdział
II. Statyczna stabilność elektrycznego układu spawalniczego
1. Wprowadzenie
2. Elektryczny łuk spawalniczy. Charakterystyka statyczna
3. Źródło spawalnicze. Charakterystyka zewnętrzna statyczna
4. Układ: łuk - źródło spawalnicze. Warunki współpracy
5. Prędkość stapiania drutu elektrodowego
6. Układ: łuk - źródło spawalnicze - podajnik elektrody
6.1. Układ: łuk - źródło spawalnicze - podajnik elektrody o stałej niezależnej prędkości posuwu
6.2. Układ: łuk - źródło spawalnicze - podajnik elektrody o zależnej od napięcia prędkości posuwu
6.3. Dobór układu: łuk - źródło - podajnik
7. Odchylenie łuku spawalniczegoLiteratura
Rozdział III. Energetyka łuku spawalniczego
1. Względny czas łukowy
2. Natężenie prądu spawania
3. Napięcie robocze łuku
4. Moc łuku spawalniczego
5. Energia łuku spawalniczego
5.1. Energia całkowita wydzielona w łuku
5.2. Energia użyteczna łuku
5.3. Energia liniowa łuku
6. Pomiary i ocena parametrów energetycznych łukuLiteraturaRozdział
IV. Elektrody, uchwyty, złączki i przewody w układzie spawalniczym
1.Elektrody topliwe
2. Uchwyty spawalnicze elektrodowe
3. Przewody spawalnicze
3.1. Budowa i przeznaczenie
3.2. Dopuszczalny prąd spawania
3.3. Dobór przewodów spawalniczych
4. Złączki przewodów spawalniczych
5. Zaciski przewodowe spawalniczeLiteratura
Rozdział V. Źródła spawalnicze
1. Charakterystyka ogólna
2. Źródła spawalnicze transformatorowe
2.1. Ogólny opis źródeł transformatorowych
2.2. Charakterystyka zewnętrzna źródeł transformatorowych
2.3. Regulacja i budowa źródeł transformatorowych
2.4. Sprawność, współczynnik mocy i straty jałowe
2.5. Zdolność spawania źródeł transformatorowych
3. Źródła spawalnicze energoelektroniczne
3.1. Źródła spawalnicze prostownikowe
3.2. Źródła spawalnicze przemiennikowe
4. Źródła spawalnicze przetwornicowe (wirujące)
4.1. Ogólna charakterystyka źródeł przetwornicowych
4.2. Źródła spawalnicze przetwornicowe z polem podłużnym
4.3. Źródło spawalnicze przetwornicowe z polem poprzecznym
4.4. Źródła spawalnicze przetwornicowe prostownikowe
5. Źródło spawalnicze prostownikowe wielostanowiskowe
6. Uwagi ogólne
Literatura
Rozdział VI. Energetyka złożonych układów spawalniczych
1. Moc pobierana przez pojedyncze źródło spawalnicze
2. Moc pobierana przez zbiór różnych źródeł spawalniczych
2.1. Moc pobierana przez jednorodną grupę źródeł spawalniczych przy zerowej mocy stanu jałowego
2.2. Moc pobierana przez jednorodną grupę źródeł spawalniczych z uwzględnieniem mocy stanów jałowych
2.3. Moc pobierana przez jednorodne grupy źródeł spawalniczych
3. Zużycie energii elektrycznej podczas spawania łukowego
3.1. Zużycie energii elektrycznej podczas spawania łukowego źródłami jednostanowiskowymi
3.2. Zużycie energii elektrycznej podczas spawania łukowego źródłami wielostanowiskowymi
4. Wskaźniki ekonomiczne źródeł spawalniczych
Literatura
Rozdział VII. Bezpieczeństwo eksploatacji urządzeń do spawania łukowego
1. Zagrożenia związane ze stosowaniem prądu elektrycznego w procesach spawania
1.1. Podział zagrożeń
1.2. Zagrożenia bezpośrednie
1.3. Zagrożenia pośrednie
2. Prądy błądzące przy spawaniu łukowym
2.1. Wprowadzenie
2.2. Przyczyny powstawania prądów błądzących
2.3. Prawidłowe wykonanie obwodu spawalniczego
2.4. Zapobieganie powstawaniu prądów błądzących
3. Ochrona przeciwporażeniowa podczas spawania łukowego - przepisy
3.1. Dopuszczalne napięcia stanu jałowego
3.2. Ochrona dodatkowa w źródłach spawalniczych
3.3. Osłony ochronne
4. Opisy wybranych wypadków przy spawaniu łukowym
Literatura