Awarie konstrukcji stalowych

AWARIE-KONSTRUKCJI-STALOWYCH

Jan Augustyn, Eugeniusz Śledziewski

Rok wydania: 1976

Warszawa

Wydawnictwo: Arkady

 

W książce przedstawiono najczęściej popełniane błędy przy doborze materiałów, projektowaniu, wytwarzania, montażu i eksploatacji konstrukcji stalowych obiektów budowlanych oraz opisano awarie, które z tych błędów wynikły. W siedemdziesięciu dwu przykładach awarii podano opis konstrukcji, przebieg awarii i analizę jej przyczyn. Wskazano ponadto sposób postępowania przy naprawie uszkodzeń. Rozwiązaniom błędnym przeciwstawiono rozwiązania poprawne. Książka przeznaczona jest dla inżynierów i techników pracujących w biurach projektów, w wytwórniach i przy montażu konstrukcji stalowych. Może być też pomocna dla studentów wydziałów Inżynleryjno-budowlanych i mechanicznych wyższych uczelni technicznych.

SPIS TREŚCI
Wstęp
1. Ogólne zagadnienia bezpieczeństwa konstrukcji stalowych
1.1. Połcia niezawodności I awaryjności konstrukcji
1.2. Klasyfikacja przyczyn awarii konstrukcji
1.3. Mechanizm zniszczenia konstrukcJi
1.4. Badanie przyczyn awarii konstrukcji
1.4.1. Analiza projektu konstrukcji
1.4.2. Badanie uszkodzonej konstrukcji
1.5. Społeczne i techniczne skutki awarii
2. Awarie spowodowane zastosowaniem niewłaściwych materiałów
2.1. Stale o nieodpowiednich własnościach mechanicznych
2.2. Stale o niedostateczne spawalności
2.3. Stale skłonne do kruchego pękania
2.3.1. Warunki powstawania kruchych pęknięć w konstrukcjach
2.3.2. Awarie spowodowane kruchym pękaniem stali
3. Awarie spowodowane błędami projektowania
3.1. Niewłaściwe ustalanie obciążeń
3.2. Niewłaściwe wymiarowanie elementów
3.3. Niewłaściwe kształtowanie elementów
3.4. Awarie hal wlelonawowych
3.4.1. Dachy o płaskich połaciach ciągłych
3.4.2. Dachy szedowe
3.4.3. Dachy o zarysie łamanym prostokątnym i trapezowym
3.4.4. Dachy cięgnowe
3.4.5. Układ poprzeczny dachu
3.4.6. Segmenty dachu w montażu blokowym
4. Awarie spowodowane błędami wytwarzania
4.1. Błędy wytwarzania wynikające z rozwiązać konstrukcyjnych
4.2. Błędy wytwarzania wynikające z niewłaściwej organizacji i kontroli
5. Awarie powstałe wskutek utraty stateczności konstrukcji podczas montażu
5.1. Utrata stateczności wynikająca z rozwiązań konstrukcyjnych
5.1.1. Niewystarczające stężenie konstrukcji
5.1.2. Niedostateczna sztywność podpór i konstrukcji ramowych
5.2. Utrata stateczności wskutek błędów montażu
5.2.1. Niewłaściwa kolejność montażu
5.2.2. Niewłaściwe wykonanie połączeń montażowych
5.2.3. Nieprawidłowa rektyfikacja elementów
6. Awarie spowodowane warunkami eksploatacji
6.1. Zmiana warunków pracy
6.1.1. Zmiana obciążeń
6.1.2. Zmiana układu statycznego
6.2. Długotrwałe działanie czynników niszczących
6.2.1. Korola stali
6.2.2. Zmęczenie stall
6.2.3. Działanie wysokich temperatur
Wykaz piśmiennictwa
Skorowidz rzeczowy