Nowoczesne technologie spajania metali

nowoczesne_technologie_spajania_metali

Andrzej Klimpel

Rok wydania: 1984

Wydawnictwo: WNT

 

W książce omówiono najnowsze modyfikacje takich metod spajania jak spawanie: drutami proszkowymi, wąskoszczelinowe, wieloelektrodowe i żużlowe oraz niektóre z nowoczesnych technologii spawania i zgrzewania, tj. spawanie: plazmowe, elektronowe, laserowe, promieniami świetlnymi oraz zgrzewanie: łukiem wirującym, prądami wielkiej częstotliwości oraz tarciowe. Przy omawianiu każdej metody są podane jej podstawy fizyczne, zasady przygotowania złącza, techniki i parametry jego wykonania, a także zastosowanie przemysłowe oraz przykłady wykonania typowych złączy lub całych konstrukcji. Każdy z rozdziałów zamyka spis bogatej literatury źródłowej.
Książka jest przeznaczona dla pracowników inżynieryjno - technicznych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego, mogą z niej również korzystać studenci wydziałów mechanicznych, specjalizujący się w zakresie spawalnictwa.

Spis treści

Przedmowa

1. Spawanie drutami proszkowymi
1.1. Charakterystyka metody
1.2. Spawanie drutami proszkowymi w osłonie gazowej
1.3. Spawanie drutami proszkowymi samoosłaniającymi
Literatura

2. Spawanie wąskoszczelinowe.
2.1. Charakterystyka metody
2.2. Spawanie wąskoszczelinowe MIG
2.3. Spawanie wąskoszczelinowe TIG
2.4. Spawanie wąskoszczelinowe łukiem krytym.
Literatura.

3. Spawanie wieloelektrodowe.
3.1. Wprowadzenie
3.2. Spawanie wieloelektrodowe łukiem krytym.
3.2.1. Charakterystyka metody
3.2.2. Spawanie łukiem krytym dwiema elektrodami
3.2.3. Spawanie łukiem krytym trzema elektrodami
3.2.4. Spawanie łukiem krytym czterema elektrodami
3.3. Spawanie wieloelektrodowe MIG
Literatura

4. Spawanie żużlowe
4.1. Charakterystyka metody
4.2. Spawanie żużlowe elektrodą w postaci drutu
4.3. Spawanie żużlowe stapiającą się prowadnicą elektrodową
4.4. Spawanie żużlowe elektrodami o dużym przekroju Literatura

5. Spawanie plazmowe.
5.1. Charakterystyka spawalniczego łuku plazmowego
5.2. Spawanie plazmowe TIG
5.2.1. Charakterystyka metody
5.2.2. Urządzenia do spawania
5.2.3. Technika spawania plazmowego TIG
5.2.4. Zastosowanie przemysłowe
5.3. Spawanie plazmowe MIG.
Literatura

6. Spawanie elektronowe.
6.1. Charakterystyka metody.
6.2. Spawarki elektronowe
6.3. Spawanie elektronowe bezpróżniowe.
6.4. Technika spawania
6.5. Zastosowanie przemysłowe
Literatura

7. Spawanie laserowe
7.1. Charakterystyka światła laserowego.
7.2. Lasery spawalnicze
7.3. Technika spawania laserowego
7.4. Zastosowanie przemysłowe
Literatura

8. Spawanie promieniami świetlnymi
Literatura

9. Zgrzewanie łukiem wirującym
Literatura

10. Zgrzewanie prądami wielkiej częstotliwości
10.1. Charakterystyka procesu zgrzewania prądami wielkiej częstotliwości
10.2. Zgrzewanie statyczne prądami wielkiej częstotliwości
10.3. Zgrzewanie ciągłe prądami wielkiej częstotliwości
Literatura

11. Zgrzewanie tarciowe
11.1. Charakterystyka zgrzewania tarciowego.
11.2. Zgrzewanie tarciowe z napędem ciągłym
11.3. Zgrzewanie tarciowe inercyjne.
11.4. Przygotowanie przedmiotów do zgrzewania tarciowego.
11.5. Zastosowanie przemysłowe oraz stosowane urządzenia.
Literatura