Spawanie łukowe elektrodą nietopliwą wolframową w osłonach gazu (TIG) książka drukowana

tig

Bolesław Kurpisz

Rok wydania: 2016

Wydawnictwo: KaBe S.C.Wydawnictwo i Handel Książkami

ISBN: 9788365382009

Książa jest poświęcona spawaniu łukowemu elektrodą nietopliwą wolframową w osłonie gazu (TIG) i obejmuje wiedzę techniczną niezbędną osobom pragnącym zdobyć zawód i odpowiednie uprawnienia spawacza. Adresatami książki są uczestnicy kursów spawania metodą TIG oraz spawacze i instruktorzy spawania pragnący ugruntować posiadaną wiedzę spawalniczą.

Spis treści.
1. Wprowadzenie.
2. Zasada spawania metodą TIG.
2.1. Wprowadzenie.
2.2. Zasada spawania.
3. Cięcie i przygotowanie brzegów do spawania.
3.1. Wprowadzenie.
3.2. Cięcie tlenowo - płomieniowe.
3.3. Cięcie plazmowe.
3.4. Cięcie laserowe.
3.5. Cięcie strumieniem wody.
3.6. Żłobienie elektro powietrzne.
3.7. Przygotowanie brzegów do spawania.
4. Pręty i druty do spawania metodą TIG stali, aluminium i jego stopów, miedzi i jej stopów.
4.1. Wprowadzenie.
4.2. Pręty i druty lite.
4.3. Pręty i druty proszkowe.
5. Gazy osłonowe do spawania metodą TIG.
5.1. Wprowadzenie.
5.2. Klasyfikacja gazów osłonowych.
6. Elektrody nietopliwe - osłonowe.
7. Urządzenia do spawania metodą TIG.
7.1. Wprowadzenie.
7.2. Spawalnicze źródła energii.
7.3. Uchwyty do spawania.
7.4. Systemy chłodzenia cieczą.
8. Spawanie stali metodą TIG.
8.1. Stanowisko do spawania metodą TIG.
8.2. Instrukcja technologiczna spawania (WPS).
8.3. Technologia i technika spawania.
8.4. Odmiany spawania metodą TIG.
9. Spawanie aluminium i miedzi oraz ich stopów metodą TIG.
9.1. Spawanie aluminium i jego stopów.
9.2. Spawanie miedzi i jej stopów.
10. Niezgodności i wady spawalnicze, ocena jakości.
10.1. Niezgodności i wady spawalnicze.
10.2. Ocena jakości złączy spawanych.
10.3. Niezgodności spawalnicze metody TIG i przyczyny ich powstawania.
11. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy spawaniu.
11.1 Wprowadzenie.
11.2. Zagrożenia występujące podczas prac spawalniczych.
11.3. Ogólne wymagania w zakresie bhp wynikające z rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych.
11.4. Wymagania wynikające z przepisów bhp, a dotyczące spawania metodą TIG.
11.5. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy w przypadku spawania w miejscach o szczególnym zagrożeniu.
11.6. Środki ochrony indywidualnej spawacza.
11.7. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach.
12. Szkolenie spawaczy TIG według programów Instytutu Spawalnictwa.
12.1. Wprowadzenie.
12.2. Programy szkolenia spawaczy TIG według wytycznych Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
12.3. Egzaminowanie spawaczy TIG według wytycznych W-IS-17 Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
12.3.1. Wprowadzenie.
12.3.2. Dopuszczenie do egzaminu końcowego.
12.3.3. Egzamin teoretyczny.
12.3.4. Zasady oznaczania egzaminów spawaczy po kursach spawania.
12.3.5. Zasady wykonywania złączy egzaminacyjnych.
12.3.6. Złącza egzaminacyjne po kursach spawania TIG.
12.4. Dokumenty absolwentów kursów spawania.
13. Kwalifikowanie spawaczy TIG stali, aluminium i jego stopów oraz miedzi i jej stopów.
13.1. Wprowadzenie.
13.2. Oznaczenie egzaminu spawacza według ISO 9606-1, ISO 9606-2 lub ISO 9606-3.
13.3. Zakresy kwalifikacji (uprawnień) wynikające ze zdanego egzaminu.
13.4. Egzaminowanie i badanie.
13.4.1. Nadzór.
13.4.2. Kształty, wymiary i liczby złączy egzaminacyjnych.
13.4.3. Warunki spawania.
13.4.4. Metody badań.
13.5. Wymagania dotyczące akceptacji złączy egzaminacyjnych.
13.6. Egzamin poprawkowy.
13.7. Okresy ważności kwalifikacji.
13.7.1. Początek kwalifikacji.
13.7.2. Potwierdzenie ważności.
13.7.3. Przedłużenie kwalifikacji.
13.8. Świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza.
14. Bibliografia.