63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Procesy spawalnicze inny

PKN

 

PN-EN 1011-1:2009 - wersja angielska

Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania łukowego

 

PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych

 

PN-EN 1011-2:2004 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych

 

PN-EN 1011-3:2002/A1:2005 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych

 

PN-EN 1011-3:2002 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 3: Spawanie łukowe stali nierdzewnych

 

PN-EN 1011-4:2002/A1:2005 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium

 

PN-EN 1011-4:2002 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 4: Spawanie łukowe aluminium i stopów aluminium

 

PN-EN 1011-5:2005 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 5: Spawanie stali platerowanej

 

PN-EN 1011-6:2006 - wersja angielska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 6: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

 

PN-EN 1011-7:2005 - wersja angielska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 7: Spawanie wiązką elektronów

 

PN-EN 1011-8:2006 - wersja polska

Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 8: Spawanie żeliwa

 

PN-EN 12584:2004 - wersja polska

Niezgodności w procesach cięcia płomieniowego tlenowo-gazowego, cięcia wiązką laserową i cięcia plazmowego -- Terminologia

 

PN-EN 13067:2013-05 - wersja angielska

Personel spawający tworzywa sztuczne -- Test kwalifikacyjny spawaczy -- Spawane zestawy z termoplastycznych tworzyw sztucznych

 

PN-EN 14163:2005 - wersja polska

Przemysł naftowy i gazowniczy -- Systemy rurociągów przesyłowych -- Spawanie rurociągów

 

PN-EN 14587-1:2007 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 1: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT w zgrzewalni

 

PN-EN 14587-2:2009 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 2: Zgrzewanie nowych szyn ze stali gatunku R220, R260, R260Mn i R350HT zgrzewarkami torowymi poza zgrzewalnią

 

PN-EN 14587-3:2013-03 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Zgrzewanie iskrowe szyn -- Część 3: Zgrzewanie w połączeniach konstrukcji rozjazdowych

 

PN-EN 14610:2008 - wersja polska

Spawanie i procesy pokrewne -- Definicje procesów spawania/zgrzewania metali

 

PN-EN 14730-1+A1:2010 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 1: Dopuszczenie procesów spawania

 

PN-EN 14730-2:2006 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Spawanie termitowe szyn -- Część 2: Kwalifikacja spawaczy do spawania termitowego, dopuszczenie wykonawców robót i odbiór spawów

 

PN-EN 15085-1+A1:2013-09 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 1: Postanowienia ogólne

 

PN-EN 15085-2:2007 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 2: Wymagania dotyczące jakości i certyfikacja zakładów spawalniczych

 

PN-EN 15085-3:2007 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 3: Wymagania konstrukcyjne

 

PN-EN 15085-4:2007 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 4: Wymagania produkcyjne

 

PN-EN 15085-5:2007 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Spawanie pojazdów szynowych i ich części składowych -- Część 5: Kontrola, badania i dokumentacja

 

PN-EN 15594:2009 - wersja angielska

Kolejnictwo -- Tor -- Regeneracja szyn spawaniem łukiem elektrycznym

 

PN-EN 1792:2010 - wersja polska

Spawanie -- Wielojęzyczny wykaz terminów dotyczących spawania i procesów pokrewnych

 

PN-EN 28167:2002 - wersja polska

Garby do zgrzewania rezystancyjnego

 

PN-EN 50444:2010 - wersja polska

Norma podstawowa dotycząca oceny ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych pochodzących od sprzętu do spawania łukowego i procesów pokrewnych

 

PN-EN 50445:2010 - wersja polska

Norma grupy wyrobów do wykazania zgodności sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego, spawania łukowego i procesów pokrewnych z podstawowymi ograniczeniami dotyczącymi ekspozycji człowieka w polach elektromagnetycznych (0 Hz - 300 GHz)

 

PN-EN 50504:2008 - wersja angielska

Walidacja sprzętu do spawania łukowego

 

PN-EN ISO 10882-2:2005 - wersja polska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Pobieranie próbek cząstek zawieszonych w powietrzu i gazów w strefie oddychania spawacza -- Część 2: Pobieranie próbek gazów

 

PN-EN ISO 11970:2009 - wersja polska

Specyfikacja i uznanie procedur spawania produkcyjnego odlewów staliwnych

 

PN-EN ISO 12996:2013-12 - wersja angielska

Łączenie mechaniczne -- Badania niszczące połączeń -- Wymiary próbek i procedura badania wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu pojedynczego złącza

 

PN-EN ISO 13916:1999 - wersja polska

Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyściegowej i temperatury utrzymania

 

PN-EN ISO 13918:2008 - wersja angielska

Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków

 

PN-EN ISO 13920:2000 - wersja polska

Spawalnictwo -- Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych -- Wymiary liniowe i kąty -- Kształt i położenie

 

PN-EN ISO 14327:2005 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedury dotyczące określania zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, garbowego i liniowego

 

PN-EN ISO 14373:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura zgrzewania punktowego nie powlekanych i powlekanych stali niskowęglowych

 

PN-EN ISO 14554-1:2014-03 - wersja angielska

Wymagania dotyczące jakości zgrzewania -- Zgrzewanie rezystancyjne metali -- Część 1: Pełne wymagania dotyczące jakości

 

PN-EN ISO 14554-2:2014-03 - wersja angielska

Wymagania dotyczące jakości zgrzewania -- Zgrzewanie rezystancyjne metali -- Część 2: Podstawowe wymagania dotyczące jakości

 

PN-EN ISO 14555:2014-07 - wersja angielska

Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych

 

PN-EN ISO 15011-1:2010 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 1: Określanie wielkości emisji dymu podczas spawania łukowego i pobieranie dymu do analizy

 

PN-EN ISO 15011-2:2010 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 2: Określanie wielkości emisji tlenku węgla (CO), dwutlenku węgla (CO2), tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2) podczas spawania łukowego, cięcia i żłobienia

 

PN-EN ISO 15011-3:2010 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 3: Określanie wielkości emisji ozonu podczas spawania łukowego

 

PN-EN ISO 15011-4:2008/A1:2009 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu

 

PN-EN ISO 15011-4:2008 - wersja polska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek pyłu i gazów -- Część 4: Karty charakterystyki pyłu

 

PN-EN ISO 15011-5:2012 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Metoda laboratoryjna pobierania próbek dymu i gazów -- Część 5: Identyfikacja produktów degradacji termicznej wytworzonych podczas spawania lub cięcia wyrobów całkowicie lub częściowo składających się z materiałów organicznych, stosując pirolizę gazu

 

PN-EN ISO 15607:2007 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne

 

PN-EN ISO 15609-1:2007 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: Spawanie łukowe

 

PN-EN ISO 15609-2:2005 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 2: Spawanie gazowe

 

PN-EN ISO 15609-3:2007 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 3: Spawanie wiązką elektronów

 

PN-EN ISO 15609-4:2009 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 4: Spawanie wiązką promieniowania laserowego

 

PN-EN ISO 15609-5:2012 - wersja niemiecka

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne

 

PN-EN ISO 15609-5:2012 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 5: Zgrzewanie rezystancyjne

 

PN-EN ISO 15609-6:2013-07 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 6: Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe

 

PN-EN ISO 15610:2006 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych materiałów dodatkowych do spawania

 

PN-EN ISO 15611:2006 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie wcześniej nabytego doświadczenia w spawaniu

 

PN-EN ISO 15612:2006 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej technologii spawania

 

PN-EN ISO 15613:2006 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania

 

PN-EN ISO 15614-10:2005 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 10: Spawanie podwodne na sucho

 

PN-EN ISO 15614-11:2005 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 11: Spawanie wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego

 

PN-EN ISO 15614-12:2014-09 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 12: Zgrzewanie punktowe, liniowe i garbowe

 

PN-EN ISO 15614-13:2012 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 13: Zgrzewanie rezystancyjne doczołowe (zwarciowe) i iskrowe

 

PN-EN ISO 15614-14:2013-10 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 14: Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A1:2010 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 - wersja angielska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15614-1:2008 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15614-2:2008 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 2: Spawanie łukowe aluminium i jego stopów

 

PN-EN ISO 15614-3:2009 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 3: Spawanie żeliw niestopowych i niskostopowych

 

PN-EN ISO 15614-4:2007 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 4: Spawanie wykańczające odlewów aluminiowych

 

PN-EN ISO 15614-5:2008 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 5: Spawanie łukowe tytanu, cyrkonu i ich stopów

 

PN-EN ISO 15614-6:2008 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 6: Spawanie łukowe i gazowe miedzi i jej stopów

 

PN-EN ISO 15614-7:2009 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 7: Napawanie

 

PN-EN ISO 15614-8:2005 - wersja polska

Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 8: Spawanie rur z płytami sitowymi

 

PN-EN ISO 15620:2005 - wersja polska

Zgrzewanie -- Zgrzewanie tarciowe metali

 

PN-EN ISO 16432:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura zgrzewania garbowego nie powlekanych i powlekanych stali niskowęglowych z zastosowaniem garbu(-ów) wytłaczanego(-ych)

 

PN-EN ISO 16433:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura zgrzewania liniowego nie powlekanych i powlekanych stali niskowęglowych

 

PN-EN ISO 17652-1:2008 - wersja polska

Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 1: Wymagania ogólne

 

PN-EN ISO 17652-2:2009 - wersja polska

Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 2: Właściwości powłok ochronnych dotyczące spawania

 

PN-EN ISO 17652-3:2009 - wersja polska

Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 3: Cięcie termiczne

 

PN-EN ISO 17652-4:2008 - wersja polska

Spawanie -- Badanie powłok ochronnych w odniesieniu do spawania i procesów pokrewnych -- Część 4: Emisja pyłów i gazów

 

PN-EN ISO 17657-1:2009 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym -- Część 1: Wytyczne dotyczące pomiaru

 

PN-EN ISO 17657-2:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym -- Część 2: Miernik prądu zgrzewania z cewką prądową

 

PN-EN ISO 17657-3:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym -- Część 3: Cewka prądowa

 

PN-EN ISO 17657-4:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym -- Część 4: System kalibracji

 

PN-EN ISO 17657-5:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Pomiar prądu zgrzewania przy zgrzewaniu rezystancyjnym -- Część 5: Sprawdzanie systemu pomiaru prądu zgrzewania

 

PN-EN ISO 17660-1:2008 - wersja polska

Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej -- Część 1: Złącza spawane/zgrzewane nośne

 

PN-EN ISO 17660-2:2008 - wersja polska

Spawanie -- Spawanie/zgrzewanie stali zbrojeniowej -- Część 2: Złącza spawane/zgrzewane nienośne

 

PN-EN ISO 17677-1:2009 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Słownictwo -- Część 1: Zgrzewanie punktowe, garbowe i liniowe

 

PN-EN ISO 18278-1:2005 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 1: Ocena zgrzewalności dla zgrzewania rezystancyjnego punktowego, liniowego i garbowego metali

 

PN-EN ISO 18278-2:2005 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewalność -- Część 2: Alternatywne procedury dotyczące oceny blach stalowych do zgrzewania punktowego

 

PN-EN ISO 18595:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Zgrzewanie punktowe aluminium i stopów aluminium -- Zgrzewalność, zgrzewanie i badanie

 

PN-EN ISO 25239-1:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 1: Słownictwo

 

PN-EN ISO 25239-2:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 2: Projektowanie złączy zgrzewanych

 

PN-EN ISO 25239-3:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 3: Kwalifikowanie operatorów zgrzewania

 

PN-EN ISO 25239-4:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 4: Specyfikacja i kwalifikowanie technologii zgrzewania

 

PN-EN ISO 25239-5:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem materiału -- Aluminium -- Część 5: Wymagania dotyczące jakości i kontroli

 

PN-EN ISO 25980:2015-01 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Przezroczyste zasłony spawalnicze, taśmy i ekrany do procesów spawania łukowego

 

PN-EN ISO 9013:2008 - wersja polska

Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości

 

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja niemiecka

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

 

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja angielska

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

 

PN-EN ISO 9606-1:2014-02 - wersja polska

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 1: Stale

 

PN-EN ISO 9606-2:2007 - wersja polska

Egzamin kwalifikacyjny spawaczy -- Spawanie -- Część 2: Aluminium i stopy aluminium

 

PN-EN ISO 9692-2:2002 - wersja polska

Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem krytym

 

PN-EN ISO 9692-3:2004/A1:2005 - wersja polska

Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

 

PN-EN ISO 9692-3:2004 - wersja polska

Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- Część 3: Spawanie aluminium i jego stopów elektrodą metalową i elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych

 

PN-IEC 60050-851:2001 - wersja polska

Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki -- Spawanie elektryczne

 

PN-M-69008:1987 - wersja polska

Spawalnictwo -- Klasyfikacja konstrukcji spawanych

 

PN-M-69009:1987 - wersja polska

Spawalnictwo -- Zakłady stosujące procesy spawalnicze -- Podział

 

 

Współpracujemy z: