Materiały pomocnicze do spawania

PKN

 

PN-E-69010:1979 - wersja polska

Wyroby z węgli uszlachetnionych -- Elektrody spawalnicze

 

PN-EN 12074:2004 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Wymagania dotyczące jakości w procesie produkcji, dostaw i dystrybucji materiałów dodatkowych do spawania i procesów pokrewnych

 

PN-EN 12536:2002 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty do spawania gazowego stali niestopowych i stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

 

PN-EN 12943:2002 - wersja polska

Spoiwa spawalnicze do tworzyw termoplastycznych -- Zakres, oznaczenie, wymagania, badania

 

PN-EN 13347:2004 - wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty do spawania i lutospawania

 

PN-EN 13479:2007 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Ogólna norma wyrobu dotycząca materiałów dodatkowych i topników do spawania metali

 

PN-EN 14532-1:2008 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania i wymagania jakości -- Część 1: Metody podstawowe i ocena zgodności materiałów dodatkowych do spawania stali, niklu i stopów niklu

 

PN-EN 14532-2:2008 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania i wymagania jakości -- Część 2: Metody uzupełniające i ocena zgodności materiałów dodatkowych do spawania stali, niklu i stopów niklu

 

PN-EN 14532-3:2008 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania i wymagania jakości -- Część 3: Ocena zgodności drutów elektrodowych, drutów i prętów do spawania stopów aluminium

 

PN-EN 14700:2014-06 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Materiały dodatkowe do napawania utwardzającego

 

PN-EN 20693:1997 - wersja polska

Wymiary krążków na elektrody do zgrzewania liniowego

 

PN-EN 22401:1997 - wersja polska

Elektrody otulone -- Określenie uzysku stopiwa, wydajności topienia i współczynnika topienia

 

PN-EN 25184:2000 - wersja polska

Elektrody proste do punktowego zgrzewania rezystancyjnego

 

PN-EN ISO 1071:2005 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone, druty, pręty i druty proszkowe do spawania żeliwa -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 12153:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14171:2010 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14172:2009 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14174:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14175:2009 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Gazy i mieszaniny gazów do spawania i procesów pokrewnych

 

PN-EN ISO 14341:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14343:2010 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania łukowego stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 14344:2010 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Zaopatrzenie materiałów dodatkowych i topników

 

PN-EN ISO 14372:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Określanie odporności na wilgoć elektrod metalowych do ręcznego spawania łukowego przez pomiar dyfundującego wodoru

 

PN-EN ISO 15792-1:2008/A1:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15792-1:2008 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 1: Metody badania dla próbek do badania stopiwa ze stali, niklu i stopów niklu

 

PN-EN ISO 15792-2:2008 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 2: Przygotowanie próbek do badania ze stali techniką jednościegową i dwuściegową

 

PN-EN ISO 15792-3:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Metody badania -- Część 3: Badanie klasyfikacyjne materiałów dodatkowych do spawania według ich przydatności do pozycji spawania i przetopienia grani w spoinie pachwinowej

 

PN-EN ISO 16834:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 17632:2011 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 17633:2010 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe i pręty do spawania łukowego w osłonie gazu i bez osłony gazu elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 17634:2006 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty proszkowe do spawania łukowego w osłonie gazów stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 18273:2007 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty i pręty do spawania aluminium i stopów aluminium -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 18274:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty i taśmy elektrodowe, druty i pręty do spawania niklu i stopów niklu -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 18275:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

PN-EN ISO 18276:2008 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty proszkowe do spawania łukowego elektrodą metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 21952:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe, druty, pręty i stopiwa do spawania łukowego w osłonie gazu stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 24034:2010 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty i pręty lite do spawania tytanu i stopów tytanu -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 24373:2009 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty lite i pręty do spawania miedzi i stopów miedzi -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 24598:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 2560:2010 - wersja polska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 26304:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite i druty elektrodowe proszkowe oraz kombinacje elektroda-topnik do spawania łukiem krytym stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 3580:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 3581:2012 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową stali nierdzewnych i żaroodpornych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 5182:2009 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Materiały na elektrody i sprzęt pomocniczy

 

PN-EN ISO 544:2011 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Warunki techniczne dostawy spoiw i topników -- Typ wyrobu, wymiary, tolerancje i znakowanie

 

PN-EN ISO 636:2008 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 6847:2013-10 - wersja angielska

Materiały dodatkowe do spawania -- Wykonanie stopiwa do analizy składu chemicznego

 

PN-EN ISO 6848:2008 - wersja polska

Spawanie i cięcie łukowe -- Elektrody wolframowe nietopliwe -- Klasyfikacja

 

PN-EN ISO 9539:2010/A1:2014-03 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Materiały dla sprzętu stosowanego w gazowym spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych

 

PN-EN ISO 9539:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Materiały dla sprzętu stosowanego w gazowym spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych