63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Urządzenia do spawania inny

PKN

 

PN-CR 13259:2002 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Ręczne i maszynowe przemysłowe palniki tlen-gazy palne do podgrzewania płomieniowego i procesów pokrewnych

 

PN-EN 1256:2007 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Specyfikacja zespołów węża dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

 

PN-EN 1326:1999 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Małe zestawy do lutowania i spawania gazowego

 

PN-EN 1327:1999 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Węże termoplastyczne stosowane podczas spawania oraz procesów pokrewnych

 

PN-EN 13622:2004 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Terminologia -- Terminy dotyczące sprzętu do spawania gazowego

 

PN-EN 13705:2005 - wersja polska

Spawanie tworzyw termoplastycznych -- Maszyny i urządzenia do spawania gorącym gazem (łącznie ze spawaniem ekstruzyjnym)

 

PN-EN 20865:2002 - wersja polska

Rowki w płytach elektrodowych zgrzewarek garbowych

 

PN-EN 21089:2000 - wersja polska

Połączenia stożkowe elektrod w urządzeniach do zgrzewania punktowego -- Wymiary

 

PN-EN 25822:2001 - wersja polska

Urządzenia do zgrzewania punktowego -- Sprawdziany stożkowe trzpieniowe i pierścieniowe

 

PN-EN 25827:2001 - wersja polska

Zgrzewanie punktowe -- Opory i zaciski do elektrod

 

PN-EN 27286:1998 - wersja polska

Znaki graficzne na urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego

 

PN-EN 27931:2001 - wersja polska

Nasadki i tulejki izolacyjne w urządzeniach do zgrzewania rezystancyjnego

 

PN-EN 28206:1997 - wersja polska

Badania odbiorcze przecinarek do cięcia tlenowego -- Dokładność odwzorowania -- Charakterystyki działania

 

PN-EN 28430-1:2002 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Uchwyty elektrod -- Część 1: Mocowanie stożkowe 1:10

 

PN-EN 28430-2:2002 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Uchwyty elektrod -- Część 2: Mocowanie na stożku Morse'a

 

PN-EN 28430-3:2002 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Uchwyty elektrod -- Część 3: Mocowanie cylindryczne dla obciążeń wzdłużnych

 

PN-EN 29090:1996 - wersja polska

Szczelność urządzeń do spawania gazowego oraz procesów pokrewnych

 

PN-EN 29313:2001 - wersja polska

Wyposażenie zgrzewarek rezystancyjnych punktowych -- Rurki chłodzenia

 

PN-EN 50505:2008 - wersja angielska

Norma podstawowa dla oceny ekspozycji człowieka na pola elektromagnetyczne pochodzące od sprzętu do zgrzewania rezystancyjnego i procesów pokrewnych

 

PN-EN 560:2007 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Przyłącza węży dla sprzętu do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

 

PN-EN 561:2006 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Szybkozłączki z zaworami odcinającymi do spawania, cięcia i procesów pokrewnych

 

PN-EN 60974-10:2014-12 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 10: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

 

PN-EN 60974-11:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 11: Uchwyty do elektrod

 

PN-EN 60974-12:2011 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 12: Elementy połączeniowe przewodów spawalniczych

 

PN-EN 60974-13:2011 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 13: Zacisk prądu powrotnego

 

PN-EN 60974-2:2013-09 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 2: Systemy chłodzenia cieczą

 

PN-EN 60974-3:2014-05 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 3: Urządzenia do zajarzenia i stabilizacji łuku

 

PN-EN 60974-4:2011 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 4: Kontrola okresowa i badanie

 

PN-EN 60974-5:2014-02 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 5: Podajniki drutu

 

PN-EN 60974-6:2011 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 6: Sprzęt o ograniczonym obciążeniu

 

PN-EN 60974-7:2013-08 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 7: Uchwyty

 

PN-EN 60974-8:2010 - wersja polska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 8: Konsole gazowe do spawania i systemów cięcia plazmowego

 

PN-EN 60974-9:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania łukowego -- Część 9: Instalacja i użytkowanie

 

PN-EN 62135-1:2012 - wersja polska

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 1: Wymagania bezpieczeństwa dotyczące projektowania, wytwarzania i instalowania

 

PN-EN 62135-2:2010 - wersja polska

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Część 2: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

 

PN-EN 730-1:2006 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 1: Zawierające zaporę płomieniową

 

PN-EN 730-2:2006 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Urządzenia zabezpieczające -- Część 2: Nie zawierające zapory płomieniowej

 

PN-EN ISO 14113:2014-02 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Węże z gumy i z tworzyw sztucznych oraz zespoły węży do stosowania z gazami technicznymi do 450 bar (45 MPa)

 

PN-EN ISO 14114:2014-07 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Zestawy butli acetylenowych do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania ogólne

 

PN-EN ISO 14744-1:2008 - wersja angielska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza maszyn do spawania wiązką elektronów -- Część 1: Zasady i warunki odbioru

 

PN-EN ISO 14744-2:2002 - wersja polska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 2: Pomiar charakterystyk napięcia przyspieszającego

 

PN-EN ISO 14744-3:2002 - wersja polska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 3: Pomiar charakterystyk prądu wiązki

 

PN-EN ISO 14744-4:2002 - wersja polska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 4: Pomiar prędkości spawania

 

PN-EN ISO 14744-5:2002 - wersja polska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 5: Pomiar dokładności prowadzenia

 

PN-EN ISO 14744-6:2002 - wersja polska

Spawanie -- Kontrola odbiorcza urządzeń do spawania wiązką elektronów -- Część 6: Pomiar stabilności pozycji punktu

 

PN-EN ISO 15012-1:2013-07 - wersja angielska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Sprzęt do pochłaniania i separacji dymu spawalniczego -- Część 1: Wymagania dotyczące badania i znakowania współczynnika separacji

 

PN-EN ISO 15012-2:2009 - wersja polska

Zdrowie i bezpieczeństwo przy spawaniu i procesach pokrewnych -- Wymagania, badanie i znakowanie sprzętu do oczyszczania powietrza -- Część 2: Określanie minimalnego strumienia objętości powietrza okapów wyciągowych i końcówek wylotowych

 

PN-EN ISO 15615:2013-07 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Instalacje acetylenowe do spawania, cięcia i procesów pokrewnych -- Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń wysokociśnieniowych

 

PN-EN ISO 15616-1:2007 - wersja polska

Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązką laserową CO2 -- Część 1: Zasady ogólne, warunki odbioru

 

PN-EN ISO 15616-2:2007 - wersja polska

Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązką laserową CO2 -- Część 2: Pomiary dokładności statycznej i dynamicznej

 

PN-EN ISO 15616-3:2007 - wersja polska

Badania odbiorcze maszyn do wysokiej jakości spawania i cięcia wiązką laserową CO2 -- Część 3: Wzorcowanie przyrządów do pomiaru przepływu i ciśnienia gazu

 

PN-EN ISO 17662:2008 - wersja polska

Spawanie -- Wzorcowanie, sprawdzanie i walidacja sprzętu używanego do spawania, łącznie z czynnościami pomocniczymi

 

PN-EN ISO 18594:2007 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe, garbowe i liniowe -- Metody określania rezystancji przejścia dla materiałów aluminiowych i stalowych

 

PN-EN ISO 22827-1:2007 - wersja polska

Badania odbiorcze maszyn spawalniczych z laserem Nd:YAG -- Maszyny z transmisją światłowodową -- Część 1: Zespół laserowy

 

PN-EN ISO 22827-2:2007 - wersja polska

Badania odbiorcze maszyn spawalniczych z laserem Nd:YAG -- Maszyny z transmisją światłowodową -- Część 2: Mechanizm przesuwu

 

PN-EN ISO 22829:2008 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Prostownik z transformatorem do zgrzewadeł ze zintegrowanymi transformatorami -- Zespoły prostownika z transformatorem pracujące przy częstotliwości 1000 Hz

 

PN-EN ISO 2503:2009 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Reduktory ciśnienia i reduktory ciśnienia z urządzeniami dozującymi przepływ do butli gazowych stosowanych w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 300 bar

 

PN-EN ISO 3821:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Węże gumowe stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych

 

PN-EN ISO 5171:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Manometry stosowane przy spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych

 

PN-EN ISO 5172:2008/A1:2012 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Palniki do spawania, podgrzewania i cięcia gazowego -- Wymagania techniczne i badania

 

PN-EN ISO 5172:2008 - wersja polska

Sprzęt do spawania gazowego -- Palniki do spawania, podgrzewania i cięcia gazowego -- Wymagania techniczne i badania

 

PN-EN ISO 5183-1:2002 - wersja polska

Urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego -- Trzony przedłużające ze stożkiem zewnętrznym 1:10 -- Część 1: Mocowanie stożkowe, stożek 1:10

 

PN-EN ISO 5183-2:2005 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Trzony przedłużające ze stożkiem zewnętrznym 1:10 -- Część 2: Mocowanie chwytu walcowego elektrod dla nacisków wzdłużnych

 

PN-EN ISO 5821:2010 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Nasadki elektrod do zgrzewania punktowego

 

PN-EN ISO 5826:2014-04 - wersja angielska

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Transformatory -- Ogólne warunki techniczne stosowane do wszystkich transformatorów

 

PN-EN ISO 5828:2002 - wersja polska

Sprzęt do zgrzewania rezystancyjnego -- Przewody prądowe obwodu wtórnego podłączane do przyłączy chłodzonych wodą -- Wymiary i charakterystyki

 

PN-EN ISO 7287:2004 - wersja polska

Znaki graficzne na sprzęcie do cięcia termicznego

 

PN-EN ISO 7291:2010 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Reduktory ciśnienia do rozgałęzionych systemów instalacji rurowych stosowane w spawaniu, cięciu i procesach pokrewnych, do 30 MPa (300 bar)

 

PN-EN ISO 8166:2007 - wersja polska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Procedura oceny trwałości elektrod do zgrzewania punktowego przy stałych nastawach maszyny

 

PN-EN ISO 8205-1:2007 - wersja polska

Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 1: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów połączeniowych dwużyłowych

 

PN-EN ISO 8205-2:2007 - wersja polska

Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 2: Wymiary i wymagania dotyczące przewodów połączeniowych jednożyłowych

 

PN-EN ISO 8205-3:2013-04 - wersja angielska

Przewody połączeniowe obwodu wtórnego do zgrzewania rezystancyjnego, chłodzone wodą -- Część 3: Warunki badań

 

PN-EN ISO 9012:2012 - wersja angielska

Sprzęt do spawania gazowego -- Ręczne palniki zasysające powietrze -- Wymagania i badania

 

PN-EN ISO 9312:2013-12 - wersja angielska

Urządzenia do zgrzewania rezystancyjnego -- Kołki izolacyjne stosowane jako opory do elektrod

 

PN-M-69106:1979 - wersja polska

Spawalnictwo -- Automaty spawalnicze -- Ogólne wymagania i badania

 

PN-M-69109:1999 - wersja polska

Spawalnictwo -- Zgrzewarki rezystancyjne punktowe podwieszone -- Wymagania i badania

 

PN-W-88501:1998 - wersja polska

Sprzęt nurkowy -- Uchwyty do elektrod do spawania pod wodą -- Wymagania i badania

 

PN-W-88502:1998 - wersja polska

Sprzęt nurkowy -- Palniki tlenowo-elektryczne do cięcia pod wodą -- Wymagania i badania

 

 

Współpracujemy z: