63 Konferencja Spawalnicza

Logowanie Rejestracja

Złącza spawane i spoiny inny

PKN

 

PN-CR 12361:2002 - wersja angielska

Badania niszczące spoin materiałów metalowych -- Odczynniki do badań makroskopowych i mikroskopowych

 

PN-EN 12732+A1:2014-09 - wersja angielska

Infrastruktura gazowa -- Spawanie stalowych układów rurowych -- Wymagania funkcjonalne

 

PN-EN 12814-1:2002 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Próba zginania

 

PN-EN 12814-2:2002 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Próba rozciągania

 

PN-EN 12814-3:2014-05 - wersja angielska

Badania połączeń spajanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Próba pełzania podczas rozciągania

 

PN-EN 12814-4:2003 - wersja polska

Badanie połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Próba oddzierania

 

PN-EN 12814-5:2002 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 5: Badanie makroskopowe

 

PN-EN 12814-6:2002 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 6: Próba rozciągania w niskiej temperaturze

 

PN-EN 12814-7:2004 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 7: Próba rozciągania próbek z przewężeniem

 

PN-EN 12814-8:2003 - wersja polska

Badania połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 8: Wymagania

 

PN-EN 13100-1:2002 - wersja polska

Badania nieniszczące połączeń spawanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 1: Ocena wizualna

 

PN-EN 13100-2:2005 - wersja polska

Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 2: Badania radiograficzne za pomocą promieniowania X

 

PN-EN 13100-3:2006 - wersja polska

Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 3: Badania ultradźwiękowe

 

PN-EN 13100-4:2013-04 - wersja angielska

Badania nieniszczące połączeń spawanych i zgrzewanych w półproduktach z tworzyw termoplastycznych -- Część 4: Badania wysokim napięciem

 

PN-EN 14728:2006 - wersja polska

Niezgodności w złączach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Klasyfikacja

 

PN-EN 16296:2013-04 - wersja angielska

Niezgodności w połączeniach spawanych i zgrzewanych termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Poziomy jakości

 

PN-EN 1708-1:2010 - wersja angielska

Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 1: Elementy ciśnieniowe

 

PN-EN 1708-2:2004 - wersja polska

Spawanie -- Podstawowe rozwiązania stalowych połączeń spawanych -- Część 2: Elementy nie obciążone ciśnieniem wewnętrznym

 

PN-EN 1708-3:2012 - wersja angielska

Spawanie -- Szczegóły podstawowych złączy spawanych w stali -- Część 3: Platerowanie, buforowanie i wykładanie elementów ciśnieniowych

 

PN-EN 1711:2002/A1:2005 - wersja polska

Badanie nieniszczące złączy spawanych -- Badanie prądami wirowymi złączy spawanych poprzez analizę płaszczyzny zespolonej

 

PN-EN 1711:2002 - wersja polska

Badanie nieniszczące złączy spawanych -- Badanie prądami wirowymi złączy spawanych poprzez analizę płaszczyzny zespolonej

 

PN-EN 27963:1993 - wersja polska

Połączenia spawane stali -- Wzorzec kontrolny nr 2 do ultradźwiękowych badań stali

 

PN-EN 4677-001:2012 - wersja angielska

Lotnictwo i kosmonautyka -- Spawane i lutowane twardo zestawy konstrukcji lotniczych i kosmonautycznych -- Złącza materiałów metalowych spawane wiązką elektronów -- Część 001: Jakość zestawów spawanych

 

PN-EN 876:1999 - wersja polska

Spawalnictwo -- Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba rozciągania próbek wzdłużnych ze spoin złączy spawanych

 

PN-EN ISO 10042:2008 - wersja polska

Spawanie -- Złącza spawane łukowo w aluminium i jego stopach -- Poziomy jakości dla niezgodności spawalniczych

 

PN-EN ISO 10447:2015-04 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania spoin -- Badanie na odrywanie i na odrywanie przecinakiem zgrzein punktowych i garbowych

 

PN-EN ISO 10675-1:2013-12 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich stopy

 

PN-EN ISO 10675-2:2013-12 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 2: Aluminium i jego stopy

 

PN-EN ISO 10863:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Zastosowanie techniki dyfrakcji fal ultradźwiękowych (TOFD)

 

PN-EN ISO 10893-4:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 4: Badanie penetracyjne rur stalowych bez szwu i spawanych w celu wykrycia nieciągłości powierzchniowych

 

PN-EN ISO 10893-6:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące rur stalowych -- Część 6: Badanie radiograficzne spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciągłości

 

PN-EN ISO 11666:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji

 

PN-EN ISO 12932:2013-10 - wersja angielska

Spawanie -- Spawanie hybrydowe laserowo-łukowe stali, niklu i stopów niklu -- Poziomy jakości dla niezgodności

 

PN-EN ISO 12996:2013-12 - wersja angielska

Łączenie mechaniczne -- Badania niszczące połączeń -- Wymiary próbek i procedura badania wytrzymałości na ścinanie przy rozciąganiu pojedynczego złącza

 

PN-EN ISO 13588:2013-04 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Stosowanie technologii zautomatyzowanej głowicy mozaikowej

 

PN-EN ISO 13919-1:2002 - wersja polska

Spawanie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 1: Stal

 

PN-EN ISO 13919-2:2002/A1:2005 - wersja angielska

Spawanie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy

 

PN-EN ISO 13919-2:2002 - wersja angielska

Spawalnie -- Złącza spawane wiązką elektronów i wiązką promieniowania laserowego -- Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności spawalniczych -- Część 2: Aluminium i jego spawalne stopy

 

PN-EN ISO 14270:2005 - wersja polska

Wymiary próbki i procedura zmechanizowanego badania na odrywanie złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo, liniowo i garbowo

 

PN-EN ISO 14271:2011 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie twardości metodą Vickersa (przy małym obciążeniu i mikrotwardości) zgrzein rezystancyjnych punktowych, garbowych i liniowych

 

PN-EN ISO 14272:2002 - wersja angielska

Wymiary próbki i procedura badania na rozciąganie poprzeczne złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo i garbowo

 

PN-EN ISO 14273:2005 - wersja polska

Wymiary próbki i procedura badania na ścinanie złączy zgrzewanych rezystancyjnie punktowo liniowo i garbowo

 

PN-EN ISO 14323:2006 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe i garbowe -- Badanie niszczące zgrzein -- Wymiary próbek i procedura udarowego badania na ścinanie i badanie na rozciąganie poprzeczne

 

PN-EN ISO 14324:2004 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne punktowe -- Badania niszczące zgrzein -- Metoda badania na zmęczenie złączy zgrzewanych punktowo

 

PN-EN ISO 14329:2004 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania niszczące zgrzein -- Rodzaje zniszczenia i pomiary geometryczne zgrzein punktowych, liniowych i garbowych

 

PN-EN ISO 15626:2014-01 - wersja angielska

Badanie nieniszczące spoin -- Technika czasu przejścia wiązki dyfrakcyjnej (TOFD) -- Poziomy akceptacji

 

PN-EN ISO 15653:2010 - wersja angielska

Materiały metalowe -- Metoda badania dotycząca wyznaczania quasistatycznej odporności na kruche pękanie spoin

 

PN-EN ISO 17635:2010 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali

 

PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - wersja niemiecka

Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną

 

PN-EN ISO 17636-1:2013-06 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 1: Techniki promieniowania X i gamma z błoną

 

PN-EN ISO 17636-2:2013-06 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badanie radiograficzne -- Część 2: Techniki promieniowania X i gamma z detektorami cyfrowymi

 

PN-EN ISO 17637:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych

 

PN-EN ISO 17638:2010 - wersja angielska

Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe

 

PN-EN ISO 17639:2013-12 - wersja angielska

Badania niszczące spawanych złączy metali -- Badania makroskopowe i mikroskopowe złączy spawanych

 

PN-EN ISO 17640:2011 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych

 

PN-EN ISO 17641-1:2005 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na gorąco złączy spawanych -- Metody spawania łukowego -- Część 1: Postanowienia ogólne

 

PN-EN ISO 17641-2:2005 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na gorąco złączy spawanych -- Metody spawania łukowego -- Część 2: Próby z utwierdzeniem własnym

 

PN-EN ISO 17642-1:2005 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na zimno złączy spawanych -- Metody spawania łukowego -- Część 1: Postanowienia ogólne

 

PN-EN ISO 17642-2:2005 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na zimno złączy spawanych -- Metody spawania łukowego -- Część 2: Próby z utwierdzeniem własnym

 

PN-EN ISO 17642-3:2005 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badania pękania na zimno złączy spawanych -- Metody spawania łukowego -- Część 3: Badania z obciążeniem zewnętrznym

 

PN-EN ISO 17653:2012 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Badania niszczące spoin metali -- Badanie na skręcanie zgrzein punktowych rezystancyjnych

 

PN-EN ISO 17654:2011 - wersja angielska

Badania niszczące zgrzein metali -- Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie z użyciem ciśnienia zgrzein liniowych rezystancyjnych

 

PN-EN ISO 17655:2004 - wersja angielska

Badania niszczące spoin metali -- Metoda pobierania próbek do pomiaru ferrytu delta

 

PN-EN ISO 17659:2008 - wersja polska

Spawanie -- Wielojęzyczne terminy dotyczące złączy spawanych/zgrzewanych z ilustracjami

 

PN-EN ISO 18592:2010 - wersja angielska

Zgrzewanie rezystancyjne -- Badanie niszczące zgrzein -- Metoda badania na zmęczenie próbek zgrzanych wielopunktowo

 

PN-EN ISO 22825:2012 - wersja angielska

Badanie nieniszczące spoin -- Badanie ultradźwiękowe -- Badanie spoin w stalach austenitycznych i stopach na bazie niklu

 

PN-EN ISO 23277:2010 - wersja angielska

Badanie nieniszczące spoin -- Badanie penetracyjne spoin -- Poziomy akceptacji

 

PN-EN ISO 23278:2010 - wersja angielska

Badanie nieniszczące spoin -- Badanie magnetyczno-proszkowe spoin -- Poziomy akceptacji

 

PN-EN ISO 23279:2010 - wersja angielska

Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe -- Charakterystyka wskazań w spoinach

 

PN-EN ISO 2400:2013-03 - wersja niemiecka

Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Opis wzorca Nr 1

 

PN-EN ISO 2400:2013-03 - wersja angielska

Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Opis wzorca Nr 1

 

PN-EN ISO 2553:2014-03 - wersja angielska

Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane

 

PN-EN ISO 3690:2012 - wersja angielska

Spawanie i procesy pokrewne -- Oznaczanie zawartości wodoru w metalu spoiny

 

PN-EN ISO 4136:2013-05 - wersja niemiecka

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek poprzecznych

 

PN-EN ISO 4136:2013-05 - wersja angielska

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek poprzecznych

 

PN-EN ISO 5173:2010/A1:2012 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w materiałach metalowych -- Badanie na zginanie

 

PN-EN ISO 5173:2010 - wersja angielska

Badania niszczące spoin w materiałach metalowych -- Badanie na zginanie

 

PN-EN ISO 5178:2011 - wersja angielska

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Próba rozciągania próbek wzdłużnych stopiwa złączy spawanych

 

PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja niemiecka

Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

 

PN-EN ISO 5817:2014-05 - wersja angielska

Spawanie -- Złącza spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopów (z wyjątkiem spawanych wiązką) -- Poziomy jakości według niezgodności spawalniczych

 

PN-EN ISO 6520-1:2009 - wersja polska

Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 1: Spawanie

 

PN-EN ISO 6520-2:2013-12 - wersja angielska

Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- Część 2: Zgrzewanie

 

PN-EN ISO 6947:2011 - wersja angielska

Spawanie i procesy pokrewne -- Pozycje spawania

 

PN-EN ISO 7963:2010 - wersja angielska

Badania nieniszczące -- Badania ultradźwiękowe -- Warunki techniczne kalibracji bloku nr 2

 

PN-EN ISO 8249:2005 - wersja polska

Spawanie -- Określanie liczby ferrytu (FN) w stopiwie nierdzewnych chromowo-niklowych stali austenitycznych i ferrytyczno-austenitycznych dupleks

 

PN-EN ISO 9015-1:2011 - wersja angielska

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie twardości -- Część 1: Badanie twardości złączy spawanych łukowo

 

PN-EN ISO 9015-2:2011 - wersja angielska

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie twardości -- Część 2: Badanie mikrotwardości złączy spawanych łukowo

 

PN-EN ISO 9016:2013-05 - wersja niemiecka

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie udarności -- Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

 

PN-EN ISO 9016:2013-05 - wersja angielska

Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie udarności -- Usytuowanie próbek, kierunek karbu i badanie

 

PN-EN ISO 9017:2014-01 - wersja angielska

Badania niszczące spawanych złączy metali -- Próba łamania

 

PN-EN ISO 9018:2008 - wersja polska

Badania niszczące spoin w metalach -- Badanie na rozciąganie złączy krzyżowych i zakładkowych

 

PN-EN ISO 9692-1:2014-02 - wersja angielska

Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i spawanie wiązką stali

 

PN-EN ISO 9692-4:2004 - wersja angielska

Spawanie i procesy pokrewne -- Zalecenia dotyczące przygotowania złączy -- Część 4: Stale platerowane

 

PN-ISO 24497-1:2009 - wersja polska

Badania nieniszczące -- Magnetyczna pamięć metalu -- Część 1: Słownictwo

 

PN-ISO 24497-2:2008 - wersja polska

Badania nieniszczące -- Magnetyczna pamięć metalu -- Część 2: Wymagania ogólne

 

PN-ISO 24497-3:2009 - wersja polska

Badania nieniszczące -- Magnetyczna pamięć metalu -- Część 3: Kontrola złączy spawanych

 

PN-M-69020:1974 - wersja polska

Spawalnictwo -- Klasyfikacja jakości zgrzein punktowych

 

PN-M-69021:1974 - wersja polska

Wytyczne projektowania, wykonywania i kontroli złączy zgrzewanych punktowo

 

PN-M-69734:1969 - wersja polska

Próba starzenia stalowych płaskich złącz spawanych doczołowo

 

 

Współpracujemy z: