Lutowanie miękkie i lutowanie twarde inny

PKN

 

PN-EN 1045:2001 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Topniki do lutowania twardego -- Klasyfikacja i techniczne warunki dostawy

 

PN-EN 12797:2002/A1:2005 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Badania niszczące złączy lutowanych na twardo

 

PN-EN 12797:2002 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Badania niszczące złączy lutowanych na twardo

 

PN-EN 12799:2003/A1:2005 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo

 

PN-EN 12799:2003 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Badania nieniszczące złączy lutowanych na twardo

 

PN-EN 13134:2004 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Uznawanie technologii

 

PN-EN 13347:2004 - wersja polska

Miedź i stopy miedzi -- Pręty i druty do spawania i lutospawania

 

PN-EN 14324:2008 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Wytyczne dotyczące stosowania złączy lutowanych twardo

 

PN-EN 16602-70-08:2015-03 - wersja angielska

Pewność wyrobów kosmonautycznych -- Ręczne lutowanie złączy elektrycznych o wysokiej niezawodności

 

PN-EN 29454-1:2000 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Klasyfikacja i wymagania -- Klasyfikacja, etykietowanie i pakowanie

 

PN-EN 29455-11:2002 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 11: Rozpuszczalność pozostałości topnika

 

PN-EN 29455-14:2002 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 14: Ocena kleistości pozostałości topnika

 

PN-EN 29455-1:2001 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 1: Oznaczanie składnika nielotnego metodą wagową

 

PN-EN 29455-8:2001 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 8: Oznaczanie zawartości cynku

 

PN-EN 61190-1-1:2005 - wersja polska

Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-1: Wymagania dotyczące topników do lutowania połączeń wysokiej jakości w zespołach elektronicznych

 

PN-EN 61190-1-2:2014-07 - wersja angielska

Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-2: Wymagania dotyczące past lutowniczych do połączeń wysokiej jakości w zespołach elektronicznych

 

PN-EN 61190-1-3:2008/A1:2010 - wersja angielska

Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych

 

PN-EN 61190-1-3:2008 - wersja angielska

Materiały do łączenia zespołów elektronicznych -- Część 1-3: Wymagania dotyczące stopów lutowniczych do zastosowań elektronicznych oraz lutów w postaci stałej, z topnikami lub bez topników, do lutowania zespołów elektronicznych

 

PN-EN 62739-1:2013-10 - wersja angielska

Metoda badania erozji urządzenia do lutowania na fali z zastosowaniem bezołowiowego stopu lutowniczego -- Część 1: Metoda badania erozji materiałów metalowych bez obróbki powierzchniowej

 

PN-EN ISO 10564:2001 - wersja polska

Materiały do lutowania miękkiego i twardego -- Metody pobierania próbek lutów miękkich do analizy

 

PN-EN ISO 12224-1:2002 - wersja polska

Drut do lutowania miękkiego lity i rdzeniowy -- Wymagania i metody badań -- Część 1: Klasyfikacja i wymagania użytkowe

 

PN-EN ISO 12224-2:2004 - wersja polska

Drut rdzeniowy do lutowania miękkiego -- Wymagania i metody badań -- Część 2: Określanie zawartości topnika

 

PN-EN ISO 12224-3:2004 - wersja angielska

Drut do lutowania miękkiego, lity i rdzeniowy -- Wymagania i metody badań -- Część 3: Metoda meniskograficzna badania skuteczności drutów rdzeniowych do lutowania miękkiego

 

PN-EN ISO 17672:2010 - wersja angielska

Lutowanie twarde -- Spoiwa

 

PN-EN ISO 18279:2008 - wersja polska

Lutowanie twarde -- Niezgodności w złączach lutowanych na twardo

 

PN-EN ISO 3677:2001 - wersja polska

Spoiwa do lutowania miękkiego, twardego i lutospawania -- Oznaczenie

 

PN-EN ISO 9453:2014-11 - wersja angielska

Luty miękkie -- Składy chemiczne i postacie

 

PN-EN ISO 9454-2:2004 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Klasyfikacja i wymagania -- Część 2: Wymagania użytkowe

 

PN-EN ISO 9455-10:2013-03 - wersja angielska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 10: Badanie skuteczności działania topnika metodą rozpływności spoiwa do lutowania miękkiego

 

PN-EN ISO 9455-13:2004 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 13: Określanie rozprysku topnika

 

PN-EN ISO 9455-15:2004 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 15: Badanie korozji miedzi

 

PN-EN ISO 9455-16:2013-07 - wersja angielska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 16: Badanie skuteczności działania topnika metodą meniskograficzną

 

PN-EN ISO 9455-17:2006 - wersja angielska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 17: Badanie grzebieniowe odporności powierzchniowej izolacji i badanie migracji elektrochemicznej pozostałości topnika

 

PN-EN ISO 9455-2:2002 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 2: Oznaczanie składnika nielotnego metodą ebuliometryczną

 

PN-EN ISO 9455-3:2001 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 3: Określanie liczby kwasowej metodami miareczkowania potencjometrycznego i wizualnego

 

PN-EN ISO 9455-5:2014-09 - wersja angielska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 5: Próba lustra miedzi

 

PN-EN ISO 9455-6:2004 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 6: Oznaczanie i wykrywanie zawartości halogenków (z wyłączeniem fluorków)

 

PN-EN ISO 9455-9:2001 - wersja polska

Topniki do lutowania miękkiego -- Metody badań -- Część 9: Oznaczanie zawartości amoniaku

 

PN-M-69791:1989 - wersja polska

Lutowanie -- Metoda badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki płaskiej

 

PN-M-69792:1989 - wersja polska

Lutowanie -- Metoda badania wpływania lutu w szczelinę pionową próbki cylindrycznej